Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски)Ukrainian Russian English

Вид словникаАвториНазви публікацій
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
1       МІДНІ ГРАВІЙОВАНІ ДОШКИ АВЕРКІЯ КОЗАЧКОВСЬКОГО З КОЛЕКЦІЇ ВІДДІЛУ ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ НБУВ
1       МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ДНЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ / ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ СЛОВ’ЯН
1       МІКОБІОТА ПОВІТРЯ СХОВИЩ І ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, ДОСЛІДЖЕННЯ З 1992 Р.)
1       МІНІАТЮРНІ КНИЖКИ ЯК ВИД БІБЛІОФІЛЬСЬКИХ ВИДАНЬ (НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІЇ ВІДДІЛУ СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       МІСЦЕ І РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТРУКТУРІ КНИГОЗБІРНІ. ОСТРОЗЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОМУ КОЛЕГІУМУ.
1       МАЙСТРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГРАФІКИ В МИСТЕЦТВІ КІНОПЛАКАТА (НА МАТЕРІАЛАХ ЗІБРАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНОПЛАКАТА ХХ СТ. З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛ
1       МАЛЯРСЬКА ОПРАВА ЄВАНГЕЛІЯ-ТЕТР 1631 Р. ЗІ ЗБІРКИ РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ
1       МАЛЯРСЬКА ОПРАВА: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ
1       МАРГІНАЛІЇ КИЇВСЬКОГО СПИСКУ ГРАМАТИЧНОГО КОМЕНТАРЯ ДЖАМІ В СИСТЕМІ АРАБОМОВНОЇ КОМЕНТАТОРСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
1       МАТЕРІАЛИ АРХІВУ М. В. ШАРЛЕМАНЯ
1       МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ І ОСОБОВОГО АРХІВУ ОЛЕКСІЯ ЗАХАРОВИЧА ПОПЕЛЬНИЦЬКОГО
1       МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ НУМІЗМАТИКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – У 30-Х РОКАХ ХХ СТ. В ОСОБОВОМУ АРХІВНОМУ ФОНДІ В. Ю. ДАНИЛЕВИЧА
1       МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛУ ЕВРЕЙСКИЙ МИР” (ПЕТЕРБУРГ, 1908–1917 РР.) У ФОНДАХ ЦНБ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО АН УКРАЇНИ
1       МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ БАРОНІВ ДЕ ШОДУАР У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (А
1       МАШИНОЧИТАЕМАЯ КАТАЛОГИЗАЦИЯ СТАРОПЕЧАТНОЙ КНИГИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ (МУЗЕЕ КНИГИ) РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНН
1       МЕЖАКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНСКИХ, ЧЕШСКИХ И СЛОВАЦКИХ УЧЕНЫХ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС (1955–1960 ГГ.)
1       МЕТОДИКА АТРИБУЦІЇ ДЕФЕКТНИХ ВИДАНЬ, НАДРУКОВАНИХ ЛАТИНСЬКИМ ШРИФТОМ
1       МЕТОДИКА ПРОЧИТАННЯ ПОЛЬСЬКИХ РУКОПИСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – КІНЦЯ XVIII СТ.: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ ЦДІА УКРАЇНИ, М. ЛЬ
1       МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАТАЛОГІЗАЦІЇ АРКУШЕВИХ ВИДАНЬ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР. (НА ОСНОВІ КОЛЕКЦІЇ ЛИСТІВОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
1       МИКОДЕСТРУКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРАФИКИ
Ключ: 

Правила складання запиту ?

Вкажіть необхідний "Вид словника" та оберіть пошуковий термін.
Кнопка "Далі" дозволяє перелистувати словник, починаючи з терміна, що введенний у поле "Ключ".
Терміни словника є пошуковими гіперпосиланнями, ліворуч від терміна вказано число пошукових посилань до електронного каталогу.