Ліхачова О. Є. - Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О. І. Георгієвського (1830–1911) (2016)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, Вип. 20)Ukrainian Russian English

Ліхачова О. Є.

Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О. І. Георгієвського (1830–1911)

Рубрика: Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін

Анотація: Проаналізовано історичні джерела, що розкривають громадську, державну та наукову діяльність О. І. Георгієвського. Особливу увагу приділено джерелам особистого походження, архівним документам; досліджені матеріали центральної та регіональної періодичної преси, а також мемуарно-епістолярна спадщина визначних політичних та державних діячів, що містять цінні відомості про О. І. Георгіївського

Ключові слова: О. І. Георгієвський, наукова біографія, історичні джерелаЦитованість авторів публікації:
 • Ліхачова О. Є. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)

Бібліографічний опис для цитування:
Ліхачова О. Є. Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О. І. Георгієвського (1830–1911) / Ліхачова О. Є. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 378-390. doi: https://doi.org/10.15407/rksu.20.378


Бібліографія:

 1. Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения / [сост. С. В. Рождественский]. – СПб. : Изд-во м-ва нар. просвещения, 1902. – 787 с.
 2. Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII–XIX в.) / Иван Александрович Алешинцев. – СПб. : Издание О. Богдановой, 1912. – 362 с.
 3. Шмидт Е. К. История средних учебных заведений в России / Е. К. Шмидт // Журн. м-ва нар. просвещения. – 1878. – Ч. 198. – С. 529–560.
 4. Смирнов В. З. Реформа начальной и средней школы в 60-е годы XIX века / Василий Захарович Смирнов. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1954. – 312 с.
 5. Паначин Ф. Г. Педагогическое образование в России: (Историко-педагогические очерки) / Федор Григорьевич Паначин. – М. : Педагогика, 1979. – 216 с.
 6. Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. в публіцистиці та історіографії / Сергій Іванович Посохов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 368 с.
 7. Чугунова Т. В. Место и роль классического образования в формировании интеллигенции : традиции и современные подходы / Т. В. Чугунова // Класичні університети – центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : АРТ-Пресс, 2003. – С. 56–58.
 8. Російський державний історичний архів, Санкт-Петербург, ф. 846 "АрхивА. И. Георгиевского 1863–1910".
 9. Державний архів Одеської області, Одеса, ф. 44 "Ришельевский лицей1818–1865".
 10. Георгиевский А. И. Сэр Роберт Пиль / А. И. Георгиевский // Русский вестник. – 1856. –Т. 4. – С. 167–191.
 11. Георгиевский А. И. Об уничтожении рабства в английских колониях / А. И. Георгиевский // Русский вестник. – 1858. – Т. 14. – С. 113–132.
 12. Георгиевский А. И. Очерк современной истории юдаизма / А. И. Георгиевский // Русское слово. – 1860. – Март. – С. 1–58.
 13. Георгиевский А. И. Галлы в эпоху Кайя Юлия Цезаря / А. И. Георгиевский. – М. : Унив. типография (Каткова и Ко), 1865. – 525 с.
 14. Георгиевский А. И. Краткий очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков / А. И. Георгиевский – СПб. : Типография В. С. Балышева, 1890. – 302 с.
 15. Георгиевский А. И. К истории Ученого комитета Министерства народного просвещения / А. И. Георгиевский // Журн. м-ва нар. просвещения. – 1900. – Октябрь. – С. 25–61.
 16. Георгиевский А. И. Мои воспоминания и размышления / А. И. Георгиевский // Русская старина. – 1915. – Февраль. – С. 343–362.
 17. Из воспоминаний А. И. Георгиевского / А. И. Георгиевский // Лит. наследие. Ф. И. Тютчев – Т. 97 : в 2 кн. – Кн. 2. / [отв. ред. С. А. Макашин, К. В. Пигарев, Т. Г. Динесман ; предисл. Г. Г. Елизаветиной ; публ. К. В. Пигарева] – М. : Наука, 1989. – С. 104–163.
 18. Данилевский Г. П. Московский дворянский институт (из школьных воспоминаний) / Г. П. Данилевский // Соч. Г. П. Данилевского. Издание 8, посмертное, в 24 т. прилож. к журн. :"Нива". – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1901. – Т. 14. – 1901. – С. 198–227.
 19. Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / Е. М. Феоктистов ; [ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана]. – Ленинград : Прибой, 1929. – 428 с.
 20. Волконский С. М. Мои воспоминания : в 2 т. / С. М. Волконский. – М. : Искусство, 1992. – Т. 2. : Родина. – 1992. – 382 с.
 21. Письма Ф. И. Тютчева к московским публицистам. А. И. Георгиевскому (1864–1866) // Литер. наследие. Ф. И. Тютчев – Т. 97 : в 2 кн. – Кн. 1 / [отв. ред. С. А. Макашин, К. В. Пигарев, Т. Г. Динесман ; публ. К. В. Пигарева ; предисл. Л. Н. Кузиной]. – М. : Наука, 1988. – С. 381–412.
 22. Письма Ф. И. Тютчева московским публицистам. М. Н. Каткову (1863–1867) // Литер. наследие. – Т. 97 : в 2 кн. – Кн. 1 / [отв. ред. С. А. Макашин, К. В. Пигарев, Т. Г. Динесман; публ. К. В. Пигарева; предисл. Л. Н. Кузиной]. – М. : Наука, 1988. – С. 413–421.
 23. Победоносцев К. П. и его корреспонденты : воспоминания, мемуары : в 2 т. / К. П. Победоносцев. – Минск : Харвест, 2003. – Т. I. – 2003. – 448 с.
 24. Егоров А. (Конспаров) Страницы из прожитого : в 2 т. / А. Е. Егоров (Конспаров). – Одесса : "Славянская" типография Е. Хрисогелос, 1913. – Т. 1 : Воспоминания семейные, личные, служебные, общественные и проч. 1822–1842. – 254 с.
 25. Одесский вестник. – 1858.
 26. Новороссийский литературный сборник : изд. А. Богдановского и А. Георгиевского. – Одесса : Тип. П. Францова, 1859. – 365 с.
 27. Рассвет : орган российских евреев. – 1860–1861.
 28. Московские ведомости. – 1863–1866.
 29. Русский инвалид : ведомости военные, политические, ученые и литературные. – 1864.
 30. Журнал Министерства народного просвещения. – 1866–1911.
 31. Георгиевский А. И. О реальном образовании в Пруссии, Саксонии, Австрии, Баварии и Швейцарии / А. И. Георгиевский // Журн. м-ва нар. просвещения. – 1871. – № 12. – С. 97–237.
 32. Георгиевский А. И. О государственных экзаменах в Германии и Австрии / А. И. Георгиевский // Журн. м-ва нар. просвещения. – 1878. – Ч. 195. – С. 1–57.