Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Буряк, Л. І.
Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського [Текст] / Л. І. Буряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.241–260
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Розглядається історико-фемінологічна складова у спадщині О.М. Лазаревського. Аналізуються та класифікуються праці історика, що демонструють його стійкий інтерес до жіночої історії в контексті дослідження повсякденного життя козацької еліти Лівобережної України.. The author investigates the historical-feminological constituent of the heritage of O. M. Lazarevsky. The works of the historian that reveal his stable interest in the women history in the context of investigation of everyday life of the Left-bank Ukraine Cosack upper class are analysed and classified.
Файл:  rks_2009_13_16.pdf - 0