Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Чернухін, Є. К.
Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел [Текст] / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.3–15
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_1.pdf - 0