Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ковальчук, Г. І.
Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст] / Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.36–48
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Метою статті є загальна характеристика матеріалів, що стосуються філологічних студій першої половини ХХ ст., а також історії кафедри російської словесності (назва з часом змінювалася) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з фонду 33 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, де зберігається архів видатного історика української книги та літератури С.І. Маслова. . The article is aimed at providing a general charecterisitcs of the documents related to the philological studies of the 1st half of 20 century and the history of the Russian language and literature chair (the name being changed later) of the T. Shevchenko Kyiv National University from the col. № 33 of the Institute of Manuscripts of the I. V. Vernadsky National Library of Ukraine where the archive of the outstanding historian of the Ukrainian books is preserved.
Файл:  rks_2009_13_3.pdf - 0