Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Лавров, В. В.
А. І. Маркевич і його роботикультурного минулого Криму ХІХ ст." (рос.) [Текст] / В. В. Лавров // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.528-571
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
кримознавство, А. І. Маркевич, А. Л. Бертьє-Делагард, Таврійський університет, А. Ю. Кримський, Інститут рукопису НБУВ. (рос.). Crimea Studies, A. I. Markevich, A. L. Berthier-Delagarde, Tauride National University, A. E. Crymsky, Manuscript Institute of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.. крымоведение, А. И. Маркевич, А. Л. Бертье-Делагард, Таврический университет, А. Е. Крымский, Институт рукописи НБУВ.
Аннотация: До публікації представлені невідомі раніше статті вченого-кримознавця А. І. Маркевича, присвячені дослідженням культурного минулого Криму, зокрема, особистості А. Л. Бертьє-Делагарда, чия наукова і літературна діяльність стала важливою сторінкою в історії півострова, і питанню про відкриття в 1918 р. в Сімферополі Таврійського університету. Документи зберігаються у фонді А. Ю. Кримського в Інституті рукопису НБУВ. (рос.)^UThe publication presents the previously unknown articles of a scientist A. I. Markevich researching the cultural past of Crimea, in particular those dedicated to the personality of A. L. Berthier-Delagarde whose scientific and literary work was an important page in the peninsula history. The publication also includes the articles of A. I. Markevich concerning the Tauride National University establishment in Simfero- pol in 1918. The documents are held in the fund of A. E. Crymsky in the Manuscript Institute of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.^RК публикации представлены неизвестные ранее статьи ученого-крымоведа А. И. Маркевича, посвящённые исследованиям культурного прошлого Крыма, в частности, личности А. Л. Бертье-Делагарда, чья научная и литературная деятельность стала важной страницей в истории полуострова, и вопросу об открытии в 1918 г. в Симферополе Таврического университета. Документы хранятся в фонде А. Е. Крымского в Институте рукописи НБУВ.
Файл:  rks_2013_17_33.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Лавров В. В.