Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Гуль, О. М. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Діяльність фірми "Леон Ідзіковський" (книготоргівля, книго- та нотовидання, приватна публічна бібліотека) [Текст] / О. М. Гуль // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С.391-400
Шифр журнала: Ж68592/2016/20

Кл.слова (ненормированные):
фірма "Леон Ідзіковський", видавнича діяльність, репертуар видавництва, книжкова торгівля, польська книгарня, приватна публічна бібліотека. Leon Idzikovsky firm, publishing, repertoire of a publishing company, bookselling, Polish bookstore, private public library. фирма "Леон Идзиковский", издательская деятельность, репертуар издательства, книготорговля, польский книжный магазин, частная публичная библиотека
Аннотация: Висвітлено різні напрями діяльності фірми "Леон Ідзіковський", зокрема книговидавничий, книготорговельний, видання нотної продукції, бібліотечна справа тощо. Проаналізовано репертуар видавництва, що змінювався і пристосовувався відповідно до потреб суспільства та політики царської влади. Здійснено спробу визначити роль фірми "Леон Ідзіковський" у культурному житті суспільства^ULeon Idzikovsky firm’s activity has been analyzed and reviewed in this article. The firm was founded by Leon Idzikovsky in 1858 in Kyiv. The author draws attention to the different types of the firm’s activity: bookselling, publishing, private public library etc. The repertoire of the publishing company has been studied in compliance with the firm’s activity periodization. Recreated is the history of Leon Idzikovsky library foundation.The library consisted of nearly 173,000 books, periodicals and sheet music. The author of the article analyzes the thematic structure of the library fonds. Defined is the role of Leon Idzikovsky firm as an important cultural center of prerevolutionary Kyiv^RСтатья посвящена деятельности фирмы "Леон Идзиковский", основанной Л. Идзиковским в 1858 г. в Киеве. Раскрыты различные виды деятельности этой фирмы: книготорговая, издательская, частная публичная библиотека и другие. В статье проанализирован репертуар издательства в соответствии с периодизацией существования фирмы. Воссоздана история создания библиотеки "Леона Идзиковского", в которой было собрано около 173 000 книг, периодики, нот. Проанализирован тематический состав фондов библиотеки. Определено значение фирмы "Леон Идзиковский" как важного культурного центра дореволюционного Киева
Файл:  rks_2016_20_26.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Гуль О. М.