Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Боряк, Т. Г.
Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ) [Текст] / Т. Г. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.127–138
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Досліджуються дарчі написи, виявлені автором на примірниках бібліотечного сегмента "Празького архіву" у Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ. Проаналізовано особливості застосування дарчих написів на примірниках книжкового, журнального та газетного фондів. Наведено приклади написів, адресатів та адресантів і кількісні параметри.. The commemorative inscriptions detected by the author on the copies from the library segment of the "Prague Archive" at the State Scientidic Archive Library in Kyiv are investigated. The peculiarities of employing commemorative inscriptions on the copies from book, journal and newspaper collections are analyzed. Examples of inscriptions, adressees and senders, as well as apecific numbers, are given.
Файл:  rks_2009_13_9.pdf - 0