Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Суторіус, К. В.
Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки [Текст] / К. В. Суторіус // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.66–78
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Досліджено таке важливе джерело з історії шкільної теології в Україні кінця ХVІІ–ХVІІІ ст., як учнівські записи, зокрема записи теологічного курсу, який викладав у Київському колегіумі Стефан Яворський. Встановлено їхнє місцезнаходження та імена учнів, які ці записи робили, відновлено структуру курсу (послідовність трактатів). Залучено до наукового обігу два рукописи із Зібрання Санкт-Петербурзької духовної академії, що зберігається в Російській національній бібліотеці, надано їхнє археографічне описання.. The author investigates an important source for the studies of history of school theology in Ukraine in the late 17 - early 18 centuries - students' notes. These are, in particular, the notes of the theology course taught at the Kyiv collegium by Stephan Yavorsky. Their location, the names of the students-their authors, the structure of the course (the consequence of the treatises) are determined. Two manuscripts from the St. Petersburg Divine Academy collection preserved at the Russian National Library are introduced into the sphere of scientific investigation, and their archaeolographic desription is given.
Файл:  rks_2009_13_5.pdf - 0