Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойт, С. В.
Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках [Текст] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.28-55
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
НАН України, джерелознавство, історія науки, документ.. National Academy of Sciences of Ukraine, Source, history of science, document.
Аннотация: Представлено стислий огляд архівних джерел з історії НАН України періоду 1951–1955 рр. Надано характеристику окремих комплексів документів, що зберігаються в центральних державних архівах України, архівах та архівних підрозділах установ НАН України. Проаналізовано їхній видовий склад та інформативне наповнення з позицій подальшого використання для реконструкції наукової та організаційної діяльності НАН України у задекларований період.^UThe author prezents a review of archival sources on the history of the NAS of Ukraine in 1951–1955 years. Some complexes of documents from various archives of Ukraine are characterized. The composition and informative content of the archive body for the further reconstruction of scientific and organizational activities of NAS of Ukraine in this time are analyzed.
Файл:  rks_2012_15_2.pdf - 0