Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Міцан, Т. В.
Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності [Текст] / Т. В. Міцан // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.261–278
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: У публікації представлений аналіз історіографічної літератури з питання дослідження КМА. Визначено два типологічні напрями історіографії – історіографічні дослідження діяльності КМА та камерально-археографічне описання документальної спадщини КМА.. In the publication the analysis of the historiographical literature on the issue of the KMA studies is given. Two typological areas of historiography - historiographical studies of the KMA activities and cameral-archaeographical description of the documental heritage of the KMA - are distinguished.
Файл:  rks_2009_13_17.pdf - 0