Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.139–155
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Публікація присвячена історії бібліотеки Вишневецького монастиря Ордену босих кармелітів. На основі історико-книгознавчого аналізу стародруків з її фондів та рукописних джерел висвітлюється склад і зміст бібліотечного фонду, шляхи його комплектування та доля книжок після закриття монастиря.. The publication deals with the history of the library of the Vyshnevetsky monastery of the Order of Discalced Carmelites. Basing on the results of the historical-bibliological studies of the black-letter books from its collections and manuscript sources, the composition and the contents of the library stock, the ways of book acquisiton and book destinies after the closure of the monastery are outlined.
Файл:  rks_2009_13_10.pdf - 0