Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Цинковська, І. І.
Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ [Текст] / І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.103–126
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: На основі проведеної наукової атрибуції проаналізовано твори відомого українського гравера XVIII століття Аверкія Козачковського, що зберігаються в колекції мідних гравірованих дощок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розкрито сюжети творів та особливості їх образно-художнього втілення, показано прагнення художника наблизити зображені ним релігійні сюжети до сучасного йому реального життя, визначено стилістичні особливості, техніку гравірування, характер об’ємно-просторової композиційної будови, притаманні Аверкію Козачковському як типовому представнику мистецтва доби українського бароко.. On the basis of the performed scientific attribution the works of the famous Ukraininan engraver of 18 century Averky Cosachkovsky are analyzed, which are preserved in the collection of the copper engraved boards of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. The author retails the subjects of the works and studies the specificities of their artistic implementation, strives to bring closer the depicted religious subjects to the real life contemporary to him. The stylistical changes, techniques of engraving, the character of the space compositional structure peculiar to A. Kosachkovsky as the typical representative of the Ukrainian barocco art are determined.
Файл:  rks_2009_13_8.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Юхимець, Г. М.