Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Гарбар, Л. В.
Ніна Володимірівна та Олена Володимирівна Піскорськідіячі української бібліотечної справи [Текст] / Л. В. Гарбар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.390-416
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
Ніна Володимирівна Піскорська, Олена Володимирівна Піскорська, бібліотечна справа, каталогізація, абетковий каталог, Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії.. Nina Piskorska, Elena Piskorska, library science, cataloging, alphabetical directory Research Library Science and Bibliography Commission
Аннотация: Розкрито внесок Н.В. та О.В. Піскорських в розвиток українського бібліотекознавства та бібліотечної справи, їхню участь в діяльності Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. в галузі каталогізації та створення методичних засад стосовно системи каталогів наукових бібліотек.^uThe N.V and O.V. Piskorskys contribution in the development of the Ukrainian library science, their participation in the activities of the Research Library Science and Bibliography Commission in cataloging and creating of the methodological framework of the catalogs of scientific libraries system in 1920’s - early 1930’s was revealed.
Файл:  rks_2012_16_26.pdf - 0