Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Чернухін, Є. К.
Пам'ятки караманлійського письма в Інституті рукопису Національної бібліотеки України [Текст] / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.3-27
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Аннотация: Памятки караманлійського письма в Інституті рукопису НБУВ зосереджені головно в ф. V (Одеське товариство історії та старожитностей) – 36 од., ще по одному рукопису знаходяться в ф. 301 (Церковно-археологічний музей КДА), ф. 312 (Бібліотека Києво-Софійського собору), ф. 72 (Колекція грецьких рукописів) і в ф. 384 (Архів А.О. Білецького та Т.М. Чернишової). Усі вони були створені упродовж XVIII–ХІХ ст. на Кримському півострові або в Надазов’ї. Більшість пам’яток – акти й документи (25 од. зб.), що віддзеркалюють парафіяльне життя греків Надазов’я 1778–1797 рр. Серед наративних джерел: Євангельські читання, псалми, молитви, фрагменти літургічних текстів, уривки з творів Святих Отців, посібник з давньогрецької мови, паралельні тексти різними мовами, народні пісні, приказки тощо.. The manuscripts in Turkish dialects written with Greek letters (Karamanlidika) in the Institute of Manuscript of the Vernadsky National Library of Ukraine are concentrated generally in the Fund V (Odessa History and Antiquity Society) – 36 mss, with other 4 mss held in the F. 301 (Church and Archaeology Museum of the Kyiv Theological Academy), F. 312 (Library of Kyiv Saint Sophia Cathedral), F. 72 (Collection of the Greek manuscripts) and F. 384 (Archives of A. O. Biletsky and T. M. Chernyshova). All these mss were written in 18th–19th c. in Crimea or Azov Sea region. Most of them are deeds, letters and notes (25 documents) reflecting the parish life of the Azov Greeks in 1778–1797. Among the narrative sources there are New Testament (Lectionaries), psalms, prayers, liturgical texts, fragments from works of Church Fathers, an Ancient Greek grammar, parallel texts in various languages, folk songs, proverbs etc.
Файл:  rks_2012_15_1.pdf - 0