Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Бондар, Н. П.
Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця [Текст] / Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.3–21
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Проаналізовано водяні знаки паперу примірників видання Євангелія учительного 1569 р., надрукованого Іваном Федоровим та Петром Мстиславцем в маєтності Г. Ходкевича Заблудові, які зберігаються в збірках Києва, Львова, Москви. Виявлено типи, види, варіанти водяних знаків, їх кількісне співвідношення в межах примірника, прослідковано позошитну динаміку їх зміни. Встановлено групу водяних знаків, помилково внесену свого часу до переліку філіграней Євангелія учительного 1569 р. Набуті відомості використано для історико-книжного дослідження видання, зокрема, історії закупівлі паперу та черговості друкування його частин. . The author analyzes the filigrees on the copies of the Instructive Gospel of 1569 printed by Ivan Fedorov and Petro Mstyslavets at the G. Chodkevytch "Zabludov" manor that are preserved at the Kyiv, Lviv and Moscow collections. The types, kinds and variants of the filigrees are singles out, their quantitative correlations withtin a copy are determined, the dynamics of their change from gathering to gathering is tracked. The group of filigrees mistakenly enrolled in the list of the filigrees of the Instructive Gospel of 1569 is detected. The received data is used in the historical-bibliological studies of the publication, particularly that of the history of the paper purchase and priority of printing of its parts.
Файл:  rks_2009_13_1.pdf - 0