Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Рабчун, О. С.
Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських [Текст] / О. С. Рабчун // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.277-287
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
родове книжкове зібрання Урбановських та Стажинських, Загінецька бібліотека, підшивка, оправа, екслібрис.. Urbanovsky and Stazinsky family book collection, Zaginets library, file, frame, bookplate.. родовое книжное собрание Урбановских и Стажинских, Загинецкая библиотека, подшивка, оправа, экслибрис.
Аннотация: Проаналізовано склад періодичних та продовжуваних видань з фонду родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських, що нині є складовою фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено спробу характеристики кожного з наявних видань.^UThe author analyses the composition of the periodical and continued editions of the Urbanovsky and Stazinsky family book collection which now is a part of the fund of the librarian and historic collections department of the Vernadsky National Library of Ukraine. She also characterises every available edition.^RПроанализирован состав периодических и продолжающихся изданий из фонда родового книжного собрания Урбановских и Стажинских, ныне являющегося составной частью фонда отдела библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, предпринята попытка характеристики каждого из имеющихся изданий.
Файл:  rks_2013_17_18.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Рабчун О. С.