Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Бондарчук, А. В.
Рідкісні видання-підробки Карла Марії Зейппеля: проблеми атрибуції та збереження [Текст] / А. В. Бондарчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.172-182
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
рідкісні видання, псевдовидання, атрибуція псевдовидань, Зейппель К. М., комікс.. rare editions, pseudoeditions, attribution of pseudoeditions, Zeippel K. M., comics.
Аннотация: Висвітлені проблему правильного бібліографічного описування псевдовидань на прикладі книг Карла Марії Зейппеля, складність атрибуції фальсифікатів за титульним аркушем та особливості внесення описів подібних видань до електронних баз даних.^UThe author brings up the issue of the correct bibliographical description of the pseudoeditions taking as the example the books of Karl Maria Zeippel. The difficulties of the attribution of false items by their title leaf and particularities of electronic cataloguing of similar publications are dealt with.
Файл:  rks_2012_15_13.pdf - 0