Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912–1914) [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.153-163
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
редакційний комітет ЛНВ, листування М. Грушевського, редакційна робота в ЛНВ в 1912–1914 рр., видавничий процес.. LSH’s editorial stuff, publishing process, correspondence of M.S. Hrushevskyi, editorial work in LSH in 1912–1914.
Аннотация: На основі джерел особового походження, насамперед листування, висвітлено діяльність редакційного комітету ЛНВ у 1912–1914 рр., представлено роль М. Грушевського в його створенні та роботі як фактичного головного редактора видання. Досліджено особливості видавничого процесу в ЛНВ під керівництвом комітету, взаємини його членів з М. Грушевським.^UIn the article on the base of personal origin sources, foremost of correspondence, the activity of «LSH’s» editorial stuff in 1912–1914 was cleared up, the role of M.S. Hrushevskyi in it’s creation and work as a real primary editor was reflected. The specialties of editorial process in «LSH» under guidance of editorial stuff, it’s relations with M.S. Hrushevskyi were explored.
Файл:  rks_2012_16_11.pdf - 0