Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Гарбар, Л. В.
Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918–1933) [Текст] / Л. В. Гарбар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.198-222
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
бібліотекознавство, бібліотечна справа, Тимчасовий Комітет по заснуванню Національної бібліотеки, діячі бібліотечної справи. library science, library practices, Temporary panel for foundation of the the National Library of the Ukrainian state, library workers.
Аннотация: Проаналізовано організаційний період становлення Національної (Всенародної) бібліотеки України, діяльність Тимчасового комітету з її заснування, теоретичний аспект концепції та організаційну структуру Бібліотеки. Здійснено спробу визначення доробку українських бібліотечних діячів у розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства, зокрема в організацію комплектування національного бібліотечного фонду, науково-довідкового апарату, визначення принципів систематизації та використання фондів.^uThe initial period of the foundation of the National (All-National) library of Ukraine, the activities of the Temporary panel for foundation of the the National Library of the Ukrainian state, the theoretical side of the principal idea and the structure of the Library are analyzed in the article. The author tries to define the contribution of the Ukrainian library workers to development of library science and library practices, namely, to the advancement of techniques of acquisition to the national library holdings, the improvement of the reference apparatus and the specification of the principles of the arrangement and use of the holdings.
Файл:  rks_2012_15_15.pdf - 0