Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Бондар, Н. П.
Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень [Текст] / Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
філіграні, водяні знаки, кириличні стародруки, історико-книгознавчі дослідження.. filigrees, watermarks, Cyrillic old printed books, studies in historical book knowledge.
Аннотация: Здійснено спробу розкрити потенціал комплексних філігранологічних досліджень кириличних стародруків другої половини XVI - початку XVII ст. як джерела нових відомостей стосовно друкування видань, почерговості роботи над іхніми частинами, процесу закупівлі паперу, використання якісного та неякісного паперу, встановлення видавничих та паперових варіантів, атрибуції та переатрибуції стародруків, розрізнення схожих між собою видань, виявлення вставних аркушів, що належать до іншого видання, розрізнення аркушів, змішаних у межах одного примірника та ін. ^uThe article represents an attempt of the author at showing the potential of complex filigranological research of the Cyrillic old printed books of 2nd half of XVI – beginning of XVII cent. It is a promising source of new data on printing of books, ordering of work with their parts, paper purchase, use of high-quality and low-quality paper, recognition of editorial and paper variants, attribution and reattribution of the old printed books, distinction of the similar publications, detection of the insert sheets from other impressions, discerning of the mixed sheets of the same impression etc.
Файл:  rks_2010_14_14.pdf - 0