Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Рудакова, Ю. К.
Шлюбні панегірики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників [Текст] / Ю. К. Рудакова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.94-116
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
етикетний твір, бароко, шлюбний панегірик, латиномовний, польськомовний, епіталама, геральдична епіграма, герб, дереворит, мідерит.. etiquette works, baroque, wedding panegyric, Latin language literature, Polish language literature, epithalamium, heraldic epigram, coat of arms, woodcut, engraving on copper.
Аннотация: Розглядаються шлюбні панегірики латинською та польською мовами, що зберігаються у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Називаються автори та адресати цих величальних прозових і віршованих творів, характеризується їхня структура. Особлива увага приділяється аналізові зовнішнього оформлення цих видань. Зазначаються особливості відображення цих видань у бібліографії.^uThe article deals with wedding panegyrics in Latin and Polish, kept in the department of early printed and rare books of the Vernadski National Library of Ukraine. Authors and recipients of prose and poetry laudatory works are called, as well as structure of works is characterized. Particular attention is paid to the analysis of the typography design of these publications. Particularities of displaying these publications in the bibliography are indicated.
Файл:  rks_2012_16_7.pdf - 0