Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Афанасьєва, З. Б.
Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.) [Текст] / З. Б. Афанасьєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.173–183
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: В історико-книгознавчому дослідженні відображені проблеми заснування та функціонування фундаментальної бібліотеки вищого навчального закладу м.Києва – Комерційного інституту, утворення спеціалізованих підрозділів та комплектування фондів їх бібліотек.. The historical-bibliological research deals with thte issues of foundation and operation of te fundamental library of the highest educational insitution of Kyiv - the Commercial institute, creation of the specialised departments and their book acquisition in particular.
Файл:  rks_2009_13_12.pdf - 0