Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Матвійчук, Л. О.
Mихайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії [Текст] / Л. О. Матвійчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.183-197
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Аннотация: Висвітлено життєвий шлях М.І. Ясинського, його діяльність як фахівця-бібліографа та бібліотекознавця. Проаналізовано внесок ученого у розробку теоретичних та практичних питань бібліографії та бібліотечної справи. Детально розглянуто такий тип бібліографії, як індивідуальна бібліографія, та доробок М.І. Ясинського в цей напрям бібліографічних досліджень, зокрема його методичні положення та інструкції.. In the submitted article the life of M. I. Yasynsky and his activities as a qualified specialist in the field of bibliography and library science are outlined, his contribution to the investigation of theoretical and practical issues of bibliography and library science is analized. The author studies a particular type of bibliography (individual bibliography) and subjects the achievements of the scientist in this area (his procedural descriptions and briefing aids) to a detailed analysis.
Файл:  rks_2012_15_14.pdf - 0