Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Філіпович, М. А.
Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст. ) [Текст] / М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.221-238
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
Полоцька земля, Велике князівство Литовське, полоцьке право, полоцькі грамоти, полочани, великий князь литовський.. Polotsk, the Grand Duchy of Lithuania, Polotsk right, Polotsk charters, polochans, the Grand Duke of Lithuania.. Полоцкая земля, Великое княжество Литовское, полоцке право, полоцкие грамоты, полочане, великий князь литовский.
Аннотация: На матеріалі полоцьких актових джерел розглянуто традиції суспільного побуту Полоцької землі. Особливу увагу приділено відносинам між полочанами та великим князем литовським.^UОn the material of the Polotsk act sources the traditions of the social welfare and justice of Polotsk as a part of the Grand Duchy of Lithuania are considered. The author describes the nature and characteristics of the traditional law of Polotsk locals. Particular attention is paid to the relations between polochans and the Grand Duchy of Lithuania. The article examins the specific social structure of the population of polochans.^RНа материале полоцких актовых источников рассмотрено традиции общественного быта Полоцкой земли. Особое внимание уделено отношениям между полочанами и великим князем литовским.
Файл:  rks_2013_17_14.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Филипович М. А.