Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
...
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Рукавіцина-Гордзієвська, Є. В.
Бібліотека київського митрополита Євгенія Болховітінова [Текст] / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.212-231
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_20.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Кучмаренко, В. А.
З історії формування бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918–1928) [Текст] / В. А. Кучмаренко, С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 5. - С.82-91
Шифр журнала: Ж68592/2000/5

Файл:  rks_2000_5_6.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Старовойт, С. В.
3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойт, С. В.
А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук [Текст] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 6. - С.174-182
Шифр журнала: Ж68592/2000/6

Файл:  rks_2000_6_16.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Клименко, І. В.
Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2002. - Вип. 7. - С.22-31
Шифр журнала: Ж68592/2002/7

Файл:  rks_2002_7_3.pdf - 0 5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойтенко, І. М.
Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.) [Текст] / І. М. Старовойтенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. - С.255–272
Шифр журнала: Ж68592/2003/8

Файл:  rks_2003_8_19.pdf - 0 6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойтенко, І. М.
Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка [Текст] / І. М. Старовойтенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2004. - Вип. 9. - С.265–277
Шифр журнала: Ж68592/2004/9

Файл:  rks_2004_9_22.pdf - 0 7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Лось, В. Е.
Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) [Текст] / В. Е. Лось // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.75–90
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_6.pdf - 0 8.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
"Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.91–104
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_7.pdf - 0 9.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Клименко, І. В.
Видавниче товариство "Друкарь” (1916–1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.105–113
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_8.pdf - 0 10.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.169–183
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_14.pdf - 0 11.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Рукавіцина-Гордзієвська, Є. В.
Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) [Текст] / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.311–328
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_24.pdf - 0 12.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойтенко, І. М.
Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів [Текст] / І. М. Старовойтенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.375–384
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_30.pdf - 0 13.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Заболотна, Н. В.
Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів [Текст] / Н. В. Заболотна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.49–65
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Розглянуто збірники акафістів і додатки до них, які видавалися у друкарні Почаївського Успенського монастиря у ІІ половині ХVІІІ ст. З’ясовано принципи побудови видавничих конволютів у почаївській друкарні. Виявлено можливості побутування друкарських додатків до аналізованих збірників як самостійних книжок.. The article deals with the books of collected akathists and supplements to them issued at the printing house of the Pochaiv Assumption Monastery in 2nd hahf of 18 century. The principles of composition of the published convolutes at the Pochaiv printing house are determined. The possibilities of existence of printing house supplements to the questioned collections as independent books are revealed.
Файл:  rks_2009_13_4.pdf - 0 14.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Клименко, І. В.
Архів часопису "Рідний край” як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні [Текст] / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.382–386
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Файл:  rks_2009_13_27.pdf - 0 15.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Степченко, О. П.
Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні [Текст] / О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
видавнича справа в Україні, листування, П. Стебницький, Б. Грінченко.. publishing trade in Ukraine, correspondence, P. Stebnytskyi, B.Hrintchenko.
Аннотация: До публікації запропоновано тематичну підбірку листів П. Стебницького та Б. Грінченка за 1898 - 1907 рр. з фондів Інституту рукопису НБУВ, що висвітлюють стан національної видавничої справив Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.^uAn issue-related set of letters of P. Stebnytskyi and B. Hrintchenko covering the period of 1898 – 1907 from the archives of the Institute of Manuscripts of the VNLU is submitted to publication. The letters demonstrate the state of the national publishing trade in Ukraine at the end of XIX – beginning of XX cent.
Файл:  rks_2010_14_19.pdf - 0 16.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Савченко, І. В.
Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) [Текст] / І. В. Савченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.66-79
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
«Дніпросоюз», кооперативне товариство, нотно-видавнича справа, музичне видавництво, українська музика, кооперативна видавнича діяльність, нотні видання.. «Dniprounion»; Dniprovskiy Union of Consumer Unions Ukraine; co-operative societies; Ukrainian music publishers; cooperative music editions; music scores.
Аннотация: Надано історичний огляд видавничої діяльності Культурно-просвітницького відділу «Дніпросоюзу» – одного з кращих кооперативних нотних видавництв в Україні. Висвітлено внесок кооперативної спілки «Дніпросоюз» у справу створення, розповсюдження, популяризації української музики.^UThe article presents a historical review of publishing work made by Cultural and Educational Department of Dniprounion - one of the first ukrainian cooperative musical publishers. Dniprounions contribution to creation, distribution and popularisation of ukraininan music is described.
Файл:  rks_2012_16_5.pdf - 0 17.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Кунанець, Н. Е.
Бібліотека почаївської успенської лаврита її роль у соціально-комунікаційних процесах [Текст] / Н. Е. Кунанець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.235-148
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
соціальні комунікації, візитація, монастир, бібліотека, школа, Почаївська Успенська Лавра.. social communication, visitation, monastery, library, school, Pochayiv Assumption Monastery.
Аннотация: Розглянуто історію бібліотеки Почаївської Лаври в контексті соціально-комунікаційних відносин як важливої складової соціального інституту, що впродовж тривалого часу сприяв поширенню знань у книжковій формі, формуванню соціальної пам’яті. Консолідація та системний аналіз публікацій, в яких розглядається історія монастиря та його бібліотеки, дозволяють прослідкувати зростання їхньої ваги в суспільстві. ^uThe history of the Pochayiv Monastery Library in the context of social relations and communication as an important component of social institution, which for a long time contributed to the spread of knowledge in the book form, the formation of social memory was considered. Consolidation and systematic analysis of publications that discuss the history of the monastery and its library can trace the growth of their weight in the society.
Файл:  rks_2012_16_18.pdf - 0 18.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Добровольська, В. В.
Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою [Текст] / В. В. Добровольська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.439-445
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
керування документацією, стратегічне планування, реалізація стратегічного плану, інформаційні технології, органи управління культурою, комунікації у сфері культури.. document management, strategic development, realization of the strategic project, information technologies, organs of the culture administration, communications in the field of the culture .
Аннотация: Запропоновано стратегічний план переходу від діловодства до керування документацією та розглянуті можливості його реалізації в умовах освоєння інформаційних технологій^uThe strategic project and the examined possibilities of their realization in the conditions of the mastering of the information technologies are represented in the article.
Файл:  rks_2012_16_29.pdf - 0 19.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Старовойт, С. В.
Видавнича діяльність та видавнича продукція АН УРСР у першій половині 1950-х років [Текст] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С.388-398
Шифр журнала: Ж68592/2014/18

Кл.слова (ненормированные):
історія науки, НАН України, видавнича справа.. history of science, the NAS of Ukraine, the AS of USSR, publishing industry.. история науки, НАН Украины, АН УССР, издательское дело.
Аннотация: У статті розглянуто різні аспекти видавничої діяльності НАН України протягом 1951–1955 рр.: функціонування та організаційну діяльність Редакційно-видавничої ради, перебіг видавничого процесу та зовнішні і внутрішні фактори впливу на нього, характерні особливості. Приділено увагу стану матеріально-технічного забезпечення, частково проаналізовано спектр видавничої продукції.^UThe article deals with the study of publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1951–1955. We have characterized the early 1950s publishing activities state within the context of the socio-political situation of Ukraine, its material, technical and human resources support. In the publication we have examined the membership, structure and activities of the editorial-and-publishing board of the Academy of Sciences and have analyzed the problem issues such as the absence of control over the manuscripts preparation at the stage of editing and submission to the Publishing House, low printing and decoration of editions quality, undeveloped system of academic editions distribution etc. We have deduced that the formation of four separate sections for branches of knowledge in the Board structure, implementation of obligatory internal and external reviewing of manuscripts prepared for publication, gradual transition to a more dynamic publication form – a magazine have positively influenced the publishing process. This made it possible to enhance the quantity rate of publications, improve the efficiency of academic Publishing House activity and considerably expand the scope of the editions distribution.^RСтатья посвящена исследованию издательской деятельности Национальной академии наук Украины в 1951–1955 гг. Дана характеристика состояния издательской деятельности в начале 1950-х гг. в контексте общественно-политической ситуации в Украине, её материально-технического и кадрового обеспечения. Рассмотрены состав, структура и деятельность Редакционно-издательского совета Академии наук и проанализированы проблемные моменты, такие как отсутствие контроля над подготовкой рукописей на стадии редактирования и представления их в Издательство, плохое качество полиграфии и художественного оформления изданий, неразвитая система распространения академических изданий и другие. Установлено, что позитивное влияние на издательский процесс оказало создание в структуре Совета четырех отдельных секций по отраслям наук, введение обязательного внутреннего и внешнего рецензирования подготовленных к публикации рукописей, постепенный переход к более динамичной публикаторской форме – журналу. Это позволило увеличить количественные показатели выпуска изданий, улучшить рентабельность работы академического издательства, изначительно расширить сферу распространения изданий.
Файл:  rks_2014_18_29.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Старовойт С. В.
20.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Бойко, Ю. О.
Євген Чикаленко – видавець першої україномовної щоденної газети "Рада" [Текст] / Ю. О. Бойко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С.497-512
Шифр журнала: Ж68592/2014/18

Кл.слова (ненормированные):
Євген Чикаленко, газета «Рада», видавничий процес.. E. Chykalenko, newspaper «Rada», publishing process.. Е. Х. Чикаленко, газета «Рада», издательский процесс.
Аннотация: На документальних джерелах висвітлено процес видання першої щоденної україномовної газети «Рада», прослідковано весь період видання газети та її вплив на свідомість українського суспільства. Також відображено роль Євгена Чикаленка у процесі зародження та становлення української преси.^UThe article highlights the process of the first Ukrainian newspaper «Rada» edition, based on the documents, and reflects the role of Eugene Chykalenko in the process of formation and development of the Ukrainian press in the Dnieper Ukraine territory. Chykalenko proved to be an active public figure, a talented organizer, a capable publisher, writer and philanthropist. With a broad outlook, organizational skills, patience, ability to work with people and inexhaustible energy E. Chykalenko was one of the prominent figures of the Ukrainian movement. The article traces the entire period of the newspaper edition (1906–1914): it focuses on the structure of the newspaper, its editorial staff, pays attention to the columns of the newspaper and the number of subscribers. The article shows the influence of the Ukrainian newspaper «Rada» on the process of the Ukrainian society national consciousness formation in the early twentieth century.^RНа основании документов статья освещает процесс издания первой ежедневной украинской газеты «Рада» и отображает роль Евгения Чикаленко в процессе зарождения и становления украинской прессы на территории Надднепрянской Украины. Е. Чикаленко проявил себя как активный общественный деятель, талантливый организатор, способный издатель, писатель и меценат. Благодаря широкому кругозору, организаторскому таланту, терпению, умению работать с людьми и неисчерпаемой энергии Е. Чикаленко стал одним из известных деятелей украинского движения. В статье отображается весь период издания газеты (1906–1914 гг.): акцентируется внимание на структуре газеты, её редакционном коллективе, обращается внимание на рубрики газеты, количество подписчиков. Сделан вывод о влиянии украинской газеты «Рада» на процесс становления национального мышления украинского общества начала ХХ века.
Файл:  rks_2014_18_35.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Бойко Ю. А.
...