Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
...
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Крижанівська, Л. О.
Особистий архівний фонд М. М. Бережкова [Текст] / Л. О. Крижанівська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1994. - Вип. 2. - С.147–155
Шифр журнала: Ж68592/1994/2

Файл:  rks_1994_2_17.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Пендзей, Л.
Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету [Текст] / Л. Пендзей // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1994. - Вип. 2. - С.244-247
Шифр журнала: Ж68592/1994/2

Файл:  rks_1994_2_25.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Степченко, О. П.
З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) [Текст] / О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1996. - Вип. 3. - С.221-231
Шифр журнала: Ж68592/1996/3

Файл:  rks_1996_3_18.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Стоян, Ф. В.
Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах [Текст] / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.64-87
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_5.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Франчук, Є. І.
5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Мяскова, Т. Є.
Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) [Текст] / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.292-302
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_24.pdf - 0 6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Мяскова, Т. Є.
Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України [Текст] / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 6. - С.111-117
Шифр журнала: Ж68592/2000/6

Файл:  rks_2000_6_11.pdf - 0 7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Варава, Т. В.
Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України) [Текст] / Т. В. Варава, Л. Ю. Портнова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 6. - С.183-191
Шифр журнала: Ж68592/2000/6

Файл:  rks_2000_6_17.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Портнова, Л. Ю.
8.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Девільє, М. А.
Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого [Текст] / М. А. Девільє // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. - С.150–174
Шифр журнала: Ж68592/2003/8

Файл:  rks_2003_8_11.pdf - 0 9.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Скрипка, Л. В.
Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. [Текст] / Л. В. Скрипка // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2004. - Вип. 9. - С.129–135
Шифр журнала: Ж68592/2004/9

Файл:  rks_2004_9_11.pdf - 0 10.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.385–391
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_31.pdf - 0 11.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Кондратенко, О. Ю.
Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944–1959) [Текст] / О. Ю. Кондратенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.407–411
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_33.pdf - 0 12.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Мацібора, Н . Г.
Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини [Текст] / Н . Г. Мацібора // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.418–420
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_35.pdf - 0 13.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Іваннікова, М. К.
Наукове дослідження історичних книжкових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи [Текст] / М. К. Іваннікова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.431–437
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_38.pdf - 0 14.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Швець, Н. П.
До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка [Текст] / Н. П. Швець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.48–69
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_4.pdf - 0 15.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.70–78
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_5.pdf - 0 16.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Степченко, О. П.
П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії [Текст] / О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.110–121
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_9.pdf - 0 17.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Чекмарьова, Л. О.
Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень [Текст] / Л. О. Чекмарьова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.300–313
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_22.pdf - 0 18.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Бодак, О. П.
Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського [Текст] / О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.29–39
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_3.pdf - 0 19.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В.
Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.135-141
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_37.pdf - 0 20.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Боброва, М. І.
До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна [Текст] / М. І. Боброва, І. І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.364–370
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_28.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Кононенко, І. І.
...