Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.385–391
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_31.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.70–78
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_5.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інстиуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
епістолярний комплекс, М.В. Левитський, кооперативний рух, особовий архівний фонд.. epistle assemblage, M. V. Levytsky, cooperative movement, personal archive.
Аннотация: Досліджено епістолярій М. В. Левитського з фондів Інституту рукопису НБУВ, визначено коло наукового і кульутрного спілкування визначного українського діяча, проаналізовано комплекс його листів з позицій їхнього походження та призначення.^uThe article deals with the studies of the epistle assemblage of M. V. Levytsky from the archives of the Institute of Manuscripts of the VNLU. The round of scientific and cultural relations of the outstanding Ukrainian public figure is defined; the collection of letters is explored as to their provenance and destination.
Файл:  rks_2010_14_6.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Вовченко, В. Б.
Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. : документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / В. Б. Вовченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.163-171
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
архівний комплекс, кооперація, М.В. Левитський, документознавчий аналіз.. archival complex, cooperation, M.V. Levitskyi, document science analysis.
Аннотация: Архів піонера вітчизняної кооперації М.В. Левитського (1859–1936), що зберігається в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, складається з різних за видами та змістовним наповненням документів. Найвагомішим за фактографічним наповненням є комплекс наукових матеріалів (статей, нарисів) власне М.В. Левитського, присвячених історії кооперації. У даній статті висвітлено склад та зміст документів нормативно-регламентаційного характеру, теоретичних студій; публіцистики, статистичних викладів практичного досвіду М.В. Левитського.^uThe archive of a pioneer of the native cooperation M.V. Levytskyi (1859-1936) kept in the Institute of Manuscripts of the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine consists of documents of different types and content. A complex of scientific materials (articles, essays) by M.V. Levytskyi on the history of cooperation constitutes the most significant part of it as to its factographic content. In the article the types and contents of normative documents, theoretical studies, publicistic works, statistical presentation of practical experience of M.V. Levytskyi are given.
Файл:  rks_2012_15_12.pdf - 0