Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Олексів, І.
Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) [Текст] / І. Олексів // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.3–17
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_1.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Олексів, І.
Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини в контексті українсько-сербських книжкових взаємин XIX – початку XX ст. [Текст] / І. Олексів // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.206-222
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
сербська книжкова спадщина, С. Новакович, дарчі написи, приватні бібліотеки, галицькі культурні діячі, книгообмін.. Serbian book heritage, S. Novakovic, donative inscriptions, private libraries, Galician cultural figures, book exchange.
Аннотация: Висвітлено постать видатного сербського діяча, вченого, політика та дипломата С. Новаковича, подано характеристику його праць, що побутують на теренах Галичини, а також розкрито шлях їхнього надходження до книгозбірень. На підставі розвідок ученого розглянуто основні напрями його наукової діяльності. ^uThe personality of the famous Serbian scholar, politician and diplomat S. Novakovic was studied. His works that prevailed in the territory of Galicia were characterized, the ways of their accession to the libraries were observed. Based on the scholar’s investigations, the main directions of his scientific work were analyze.
Файл:  rks_2012_16_16.pdf - 0