Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (1993, Вип. 1)Ukrainian Russian English

1993
Вип. 1

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 1993. - Вип. 1

Збірник присвячено археографічному, джерелознавчому і книгознавчому дослідженню рукописних та книжкових фондів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Одеської, Харківської державних обласних бібліотек та інших рукописних і книжкових сховищ України. Він охоплює головні напрями наукових досліджень, проблеми публікацій текстів, забезпечення зберігання та інформаційного використання рукописних книг, архівних документів, бібліотечних зібрань та книжкових колекцій, а також введення до наукового обігу нових джерел з історії України XVI – початку ХХ ст. До збірника увійшли статті, присвячені не лише українським матеріалам, а й рукописам, що різняться своїм походженням, мовами написання і належать світовій культурі та зберігаються в Україні. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Ульяновський В. І., Яковенко Н. М. Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття. - C. 5–12.
 2. Дубровіна Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження. - C. 13–20.
 3. Заруба В. М. Охочекомонний полковник Ілля Новицький та його архів. - C. 21-38.
 4. Матвіїшин Я. О. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795). - C. 39–58.
 5. Пономаренко Л. А. Офіційні описи губерній XVIII – першої половини XIX століття. - C. 59–69.
 6. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка). - C. 70–83.
 7. Василяускене А. В. Списки Другого Литовського Статуту у відділі рукописів бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України. - C. 84–96.
 8. Рибалкін В. С. Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції. - C. 97–103.
 9. Банчик Н. Я. Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України). - C. 104–110.
 10. Сергєєва І. А. Матеріали журналу "Еврейский мир” (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України. - C. 111–116.
 11. Онуфрієнко О. П. До історії Кременецької друкарні. - C. 117–122.
 12. Шаріпова Л. В. З історії рукописного зібрання Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії. - C. 123–133.
 13. Плачинда В. П. Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України. - C. 134–139.
 14. Кіржаєв С. М. З історії рукописних зібрань установ Всеукраїнської Академії наук. - C. 140–153.
 15. Воронкова Т. І. Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959). - C. 154–164.
 16. Лисоченко І. Д. Матеріали архіву М. В. Шарлеманя. - C. 165–171.
 17. Гальченко О. М. Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг. - C. 172–176.
 18. Скрипка Л. В. , Бубряк І. І., Левчик О. І., Кашеваров Г. П. Використання жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилізації рукописних книг та стародруків. - C. 177–188.
 19. Дубровіна Л. А., Костенко Л. Й. Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах. - C. 189 – 200.
 20. Прудніков С. П. Схема опису орнаментальних оздоблень рукописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі). - C. 201–211.
 21. Пономаренко В. М. Автоматизований контекстний пошук в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на прикладі фрагмента електронної публікації "Скіфія – Київська Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”). - C. 212–216.
 22. Чернухін Є. К. Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України. - C. 217–237.
 23. Тер-Григорян-Дем’янюк Н. Е. Унікальний документ з планом Києво-братського монастиря 1803 року. - C. 238–243.