Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2007, Вип. 11)Ukrainian Russian English

2007
Вип. 11

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2007. - Вип. 11

До збірника увійшли статті, які розкривають склад і зміст архівної та книжкової спадщини, що зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, зокрема, архіви Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та митрополита Андрея Шептицького, книжкові фонди Відділу стародруків та рідкісних видань. Окремий розділ присвячений спеціальним історичним дисциплінам: історіографії проблеми Уніатської церкви Правобережної України, джерелознавчим та біографічним аспектам наукової діяльності М. Ю. Брайчевського, кодикографії музичних знаменних рукописів поморської традиції. Продовжується рубрика "Публікація документів", в якій представлені актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря, документальна спадщина Києво-Могилянської академії. Питання документально-інформаційних ресурсів та технологій репрезентовані в статтях Л. Чекмарьової та О. Вербіцької. Представлено тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України" за 1993–2006 рр. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Чернухін Є. К. Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел. - C. 3–15.
 2. Міщук С. М. Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст.. - C. 16–34.
 3. Бондар Н. П. Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 35–47.
 4. Швець Н. П. До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка. - C. 48–69.
 5. Вовченко В. Б. Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву). - C. 70–78.
 6. Ковальчук Г. І. Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.”. - C. 79–89.
 7. Зубкова Н. М. Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 90–98.
 8. Кондратенко О. Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956). - C. 99–109.
 9. Степченко О. П. П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії. - C. 110–121.
 10. Мяскова Т. Є. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан. - C. 122–135.
 11. Шекера І. С. Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 136–150.
 12. Лось В. Е. Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку XIX століття: історіографія проблеми. - C. 151–170.
 13. Бодак О. П. Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського. - C. 171–182.
 14. Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії. - C. 183–199.
 15. Клименко Е. С. Музичні знаменні рукописи поморської традиції в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 200–213.
 16. Лиханова І. Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару. - C. 214–225.
 17. Затока Л. П. Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях. - C. 226–246.
 18. Даневич С. Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (1993–2005. – Вип. 1–10). - C. 247–264.
 19. Сохань С. В. Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі. - C. 265–276.
 20. Міцан Т. В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 277–290.
 21. Клименко І. В. Документ з історії літературного об’єднання "Плуг” (1922–1932 рр.). - C. 291–299.
 22. Чекмарьова Л. О. Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень. - C. 300–313.
 23. Вербіцька О. І. Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід. - C. 314–325.