Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2007, Вип. 12)Ukrainian Russian English

2007
Вип. 12

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2007. - Вип. 12

На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-книгознавчої проблематики, зокрема, стосовно досліджень сербських видань ХІХ ст. – періоду зародження славістики як науки про спільні корені фольклору, мови, історії слов’янських народів; стародруків ХVІІІ ст. Почаївської друкарні, що є частиною спільного українсько-російського проекту про кириличні видання ХVIII –першої половини ХІХ ст.; на архівних документах ІР НБУВ розкривається діяльність Ф. П. Максименка як дослідника стародруків і знавця рідкісних видань та ін. Об’єктом наукового дослідження стали історія бібліотеки Київського комерційного інституту, французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., студії зі спеціальних історичних дисциплін. Окремий розділ присвячений 80-річчю від заснування Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Олексів І. Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги). - C. 3–17.
 2. Ковальчук Г. І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань. - C. 18–28.
 3. Бодак О. П. Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського. - C. 29–39.
 4. Лось В. Е. "Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел. - C. 40–51.
 5. Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень. - C. 52–69.
 6. Заболотна Н. В. Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - C. 70–79.
 7. Сергеева И. А. Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития. - C. 80–92.
 8. Матвійчук Л. О. Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 93–101.
 9. Старовойт С. В. Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 102–112.
 10. Кондратенко О. Ю., Шипко Л. В. Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад. - C. 113–117.
 11. Корчемна І. С. Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан. - C. 118–123.
 12. Січова О. В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії. - C. 124–134.
 13. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст.. - C. 135-141.
 14. Ващенко В. В. Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість” як рушій політичних проектів М. Грушевського. - C. 142–153.
 15. Гнатенко Л. А., Котенко Т. І. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України). - C. 154–177.
 16. Мяскова Т. Є. Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан. - C. 178–190.
 17. Кириченко Р. С. Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 191–202.
 18. Рабчун О. С. Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження. - C. 203–209.
 19. Сохань С. В. "Книга-архів” як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти. - C. 210–220.
 20. Гнатенко Л. А. Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років. - C. 221–227.
 21. Тупчієнко М. П. До питання про міфо-ритуальну символіку крові в контексті її впливу на формування символіки руди й заліза в уявленнях східних слов’ян. - C. 228–240.
 22. Кольбух М. М. Кириличні рукописні Служебники ХVІ ст. у збірках Львова. - C. 241–264.
 23. Мицик Ю. А. Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 265–276.
 24. Міщук С. М. П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині. - C. 277–309.
 25. Зубкова Н. М., Степченко О. П. Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. - C. 310–322.
 26. Ткаченко І. В. Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело. - C. 323–346.
 27. Лосієвський І. Я. Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф. - C. 347–358.
 28. Фоменко И. Ю. Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки. - C. 359–363.
 29. Боброва М. І., Кононенко І. І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна. - C. 364–370.
 30. Подкупко Т. Л. Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького. - C. 371–375.
 31. Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета. - C. 376–390.
 32. Трегуб Л. М. Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова). - C. 391–399.
 33. Рукавіцина Є. В. Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 400–405.
 34. Настенко-Капалєт Л. Д. Прообраз Бояна – Янь (літописний життєпис). - C. 405–424.
 35. Батанова Т. О. Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с.. - C. 425–428.
 36. Феномен Сігура Оттовича Шмідта (до 85-річчя від дня народження). - C. 429–432.