Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2009, Вип. 13)Ukrainian Russian English

2009
Вип. 13

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2009. - Вип. 13

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника, а також – у контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки. Це, зокрема, студії, присвячені історії та книговидавничим характеристикам книгозбірень монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці, “Студіону” у Львові, Київського комерційного інституту; дослідження українських, білоруських, російських рукописних джерел; статті зі спеціальних історичних дисциплін; публікації епістоляріїв Ф. П. Матушевського та М. С. Грушевського, П. Я. Стебницького та С. О. Єфремова; науково-прикладна робота стосовно сучасних технологій та нових матеріалів для зміцнення паперу тощо. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широкий загал, який цікавиться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Бондар Н. П. Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця. - C. 3–21.
 2. Бочковська В. Г. Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст.. - C. 22–35.
 3. Ковальчук Г. І. Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - C. 36–48.
 4. Заболотна Н. В. Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів. - C. 49–65.
 5. Суторіус К. В. Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки. - C. 66–78.
 6. Сохань С. В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі. - C. 79–98.
 7. Мицик Ю. А. Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст.. - C. 99–102.
 8. Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ. - C. 103–126.
 9. Боряк Т. Г. Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ). - C. 127–138.
 10. Ціборовська-Римарович І. О. Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду. - C. 139–155.
 11. Кривенко М. О. Книгозбірня "Студіону” (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ – першої половини ХХ ст.. - C. 156–172.
 12. Афанасьєва З. Б. Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.). - C. 173–183.
 13. Булатова С. О. Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ. - C. 184–195.
 14. Сергеева И. А. "…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…”. Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года. - C. 196–223.
 15. Лось В. Е. "Acta monasterii lubarensis”: джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.). - C. 224–240.
 16. Буряк Л. І. Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського. - C. 241–260.
 17. Міцан Т. В. Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності. - C. 261–278.
 18. Гнатенко Л. А. Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження). - C. 279–291.
 19. Старовойт С. В. Іван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ). - C. 292–304.
 20. Деменко Л. М. Наукова періодика Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: перші знахідки з історіографії періоду до 1919 р.. - C. 305–314.
 21. Шипко Л. В. Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки). - C. 315–331.
 22. Клименко Е. С. Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 332–343.
 23. Ковальчук В. М. Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. - C. 344–354.
 24. Яковлєв О. В. Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст.. - C. 355–361.
 25. Іващук Л. А. Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд. - C. 362–367.
 26. Якобчук С. О. Листування Ф. П. Матушевського з М. С. Грушевським (1896–1911 рр.) як історичне джерело. - C. 368–381.
 27. Клименко І. В. Архів часопису "Рідний край” як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні. - C. 382–386.
 28. Магурчак А. М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 387–395.
 29. Зубкова Н. М., Степченко О. П. Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст.. - C. 396–419.
 30. Затока Л. П. Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали. - C. 420–448.
 31. Бодак О. П. Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку. - C. 449–457.