Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2010, Вип. 14)Ukrainian Russian English

2010
Вип. 14

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2010. - Вип. 14
Зміст:
 1. Юхимець Г. М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності. - C. 7-15.
 2. Шаповал А. І. Особовий фонд академіка В. І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 16-23.
 3. Чернухин Е. К. О трёх греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. - C. 24-47.
 4. Сергеева И. А. Семён Ан-ский и повременное издание "Еврейский мир". - C. 48-72.
 5. Гарбар Л. В. Д. М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 73-84.
 6. Вовченко В. Б. Епістолярний комплекс М. В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інстиуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 85-102.
 7. Ціборовська-Римарович І. О. Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду. - C. 103-114.
 8. Афанасьєва З. Б. Бібліотеки вищих навчальних закладів м. Києва середини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження (на прикладі книгозбірень Інстиуту шляхетних дівчат та Політехнічного інституту). - C. 115-127.
 9. Булатова С. О. Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку. - C. 128-137.
 10. Дубровіна Л. А. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз). - C. 138-154.
 11. Гальченко О. М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст.. - C. 156-178.
 12. Гнатенко Л. А. Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст.. - C. 179-197.
 13. Фрис В. Я. Періодизація розвитку книги в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст.. - C. 198-210.
 14. Бондар Н. П. Філігранологічний аналіз східнослов'янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень. - C. 211-240.
 15. Устиновський Д. В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії. - C. 241-264.
 16. Міщук С. М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст.. - C. 265-273.
 17. Батанова Т. О. Діяльність єврейських партій в Українській Центральній Раді: документознавчий аспект. - C. 274-280.
 18. Мицик Ю. А. Листи Олени Апанович до Юрія Назаренка. - C. 281-293.
 19. Степченко О. П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні. - C. 294-305.
 20. Шипко Л. В. Спогади М. М. Бережкова про К. М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 306-334.
 21. Клименко І. В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно". - C. 335-344.
 22. Котенко Т. І. Неопублікований нарис В. П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П. С. Морачевскього - редакції). - C. 345-358.
 23. Бодак О. П. Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 359-371.
 24. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів. - C. 372-390.
 25. Затока Л. П. Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення. - C. 391-403.
 26. Захарова Н. Б. Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави. - C. 404-414.