Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2012, Вип. 15)Ukrainian Russian English

2012
Вип. 15

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2012. - Вип. 15
Зміст:
 1. Чернухін Є. К. Пам'ятки караманлійського письма в Інституті рукопису Національної бібліотеки України. - C. 3-27.
 2. Старовойт С. В. Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках. - C. 28-55.
 3. Шипко Л. В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т. С. Петіпи (1927-1992) : за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського. . - C. 56-63.
 4. Коваленко С. М. Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві(вересень 1907 - червень 1914 р. ). - C. 64-73.
 5. Ковальчук В. М. Просвітницькі студії М. П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху. . - C. 74-79.
 6. Ціборовська-Римарович І. О. Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму. . - C. 75-79.
 7. Донець О. М. Український друкованний плакат другої половини 1980 - початку 1990 років як хроніка соціокультурних зрушень періоду . - C. 92-105.
 8. Афанасьєва З. Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки Керіїни та України імені В. І. Вернадського. - C. 106-115.
 9. Дубровіна Л. А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки. - C. 116-125.
 10. Гнатенко Л. А. Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція . - C. 126-142.
 11. Січова О. В. Архівна система Академії наук Української РСР у 60–70-х роках ХХ століття . - C. 143-162.
 12. Вовченко В. Б. Наукові студії М. В. Левитського з теорії та практики кооперативного руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. : документознавчий аспект (за архівними матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 163-171.
 13. Бондарчук А. В. Рідкісні видання-підробки Карла Марії Зейппеля: проблеми атрибуції та збереження . - C. 172-182.
 14. Матвійчук Л. О. Mихайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії . - C. 183-197.
 15. Гарбар Л. В. Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918–1933) . - C. 198-222.
 16. Клименко І. В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція” (1925–1934 рр. ) . - C. 223-237.
 17. Половинчак Ю. М. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір . - C. 238-245.
 18. Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського . - C. 246-256.
 19. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Структурний аналіз текстів та описань документів, пов‘язаних з оперою "Молода гвардія" Ю. С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора. - C. 257-272.
 20. Лобузіна К. В. Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" . - C. 273-284.
 21. Устиновський Д. В. Розвиток науково-бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР і організація супроводу академічних наукових досліджень (1965–1991) . - C. 285-300.
 22. Пастушенко О. В. Розвиток дисертаційних досліджень з історії преси в Україні у 90-х роках ХХ ст. – на початку 10-х років ХХІ ст. : бібліографічний аспект . - C. 301-323.
 23. Бондар Н. П. Новий каталог кириличних видань ХV–ХVІ ст. Бібліотеки РАН: (рецензія на видання "Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог /Библиотека РАН; Сост. М. Ю. Гордеева. А. А. Романова. –СПб. : БАН, 2010. – 170 с. ") . - C. 324-332.
 24. Настенко-Капалєт Л. Д. Найдавніші графіті в Софії Київській: 1019 р. чи ХІІІ сторіччя? (Деякі нотатки до нової концепції Н. Нікітенко та В. Корнієнка стосовно дати створення Київського Софійського собору). - C. 333-347.