Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2013, Вип. 17)Ukrainian Russian English

2013
Вип. 17

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2013. - Вип. 17
Зміст:
 1. Чернухін Є. К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст.. - C. 3-24.
 2. Шип Н. І. Ідея всеслов’янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ). - C. 25-54.
 3. Ковальчук Г. І. До питання про початок діяльності друкарні Києво-Печерської лаври (за документами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 55-64.
 4. Ткаченко І. В. Особливості видання і редакційна робота в "Літературно-науковому віснику" київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу. - C. 65-79.
 5. Василюк О. Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 80-95.
 6. Юхимець Г. М., Цинковська І. І. Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості. - C. 96-151.
 7. Булатова С. О. Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 152-167.
 8. Старовойт С. В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956–1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 168-184.
 9. Лук’янець О. А. Архівні джерела з дослідження історії соціальних умов життя міського населення УРСР (1950-ті – середина 1960-х років) у фондах ЦДАВО та ЦДАГО України. - C. 185-194.
 10. Шипко Л. В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М. Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 195-210.
 11. Козак С. Б. Тодось Осьмачка в часописі "Українські вісті". - C. 211-220.
 12. Філіпович М. А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст. ). - C. 221-238.
 13. Заболотна Н. В., Железняк О. О. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування. - C. 239-249.
 14. Гутник Л. М. Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 250-269.
 15. Донець О. М. Використання образу Т. Г. Шевченка в українському радянському плакаті (за матеріалами зібрання українського радянського плаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 270-276.
 16. Рабчун О. С. Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських. - C. 277-287.
 17. Сергеева И. А. Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества: к проблеме реконструкции документального собрания. - C. 288-320.
 18. Заєць О. В. Бібліотека Києво-Печерської лаври: історія створення та сучасний стан. - C. 321-331.
 19. Гальченко О. М. Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога. - C. 332-355.
 20. Іванова О. А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису. - C. 356-369.
 21. Гнатенко Л. А. Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва. - C. 370-379.
 22. Добрянська Т. А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва. - C. 380-389.
 23. Рудий Г. Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект). - C. 390-414.
 24. Котенко Т. І. П. С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст.. - C. 415-428.
 25. Шихненко І. М. Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950–1960-х років. - C. 441-471.
 26. Гарбар Л. В. Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20–30-х роках ХХ ст.. - C. 441-471.
 27. Бондар Н. П. Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVIII ст.. - C. 472-479.
 28. Пастушенко О. В. Релігійна преса і періодика України як об’єкт дисертаційних досліджень (2001–2013). - C. 480-493.
 29. Стоян П. Ф. Електронні ресурси регіональних сегментів єдиної архівної мережі Канади. - C. 494-509.
 30. Кунанець Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами. - C. 510-527.
 31. Лавров В. В. А. И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст. ". - C. 528-571.
 32. Шаповал А. І. До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В. Г. Доліна та В. М. Лазорка). - C. 572-603.
 33. Клименко І. В. Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р. ). - C. 604-617.