Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2016, Вип. 20)Ukrainian Russian English

2016
Вип. 20

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2016. - Вип. 20
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Тарасенко М. О. Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, ф. XXIV, № 2702). - C. 3-21.
 4. Булатова С. О. Рукописна книга ХVIII ст. з історії старопольської кухні "Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia" з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 22-42.
 5. Чернухин Е. К. Записки "османского дипломата" о событиях в Польше 1766–1767 гг. в греческой рукописи из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. - C. 43-57.
 6. Рудакова Ю. К. Примірники видань творів Лазаря Барановича латинським шрифтом у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 58-89.
 7. Курганова О. Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко. - C. 90-101.
 8. Герасімова Т. В. Документальна спадщина українських істориків авіації та авіаконструкторів з фондів Інституту рукопису НБУВ: джерелознавчий аспект. - C. 102-111.
 9. Бондар М. А. Попримірникові каталоги кириличних стародруків як унікальне джерело історико-краєзнавчих досліджень. - C. 112-121.
 10. Березовська О. В. Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010). - C. 122-132.
 11. Корчемна І. С. Особовий архівний фонд книго- та бібліотекознавця Федора Захаровича Шимченка (1922–1989): структура та інформаційна складова. - C. 133-139.
 12. Соколов В. Ю. Видання та рукописи з астрономії в книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст.. - C. 140-174.
 13. Мяскова Т. Є. Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду "Віленська медико-хірургічна академія" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду наукової бібліотеки академії. - C. 175-190.
 14. Афанасьєва З. Б. Київське перше комерційне училище та його бібліотека: історія створення і подальша доля книгозбірні (1896–1934). - C. 191-203.
 15. Алєксєєнко М. В. Приватні дари викладачів Рішельєвського ліцею – важлива складова фонду ліцейської бібліотеки в Одесі. - C. 204-221.
 16. Волощенко С. А. Крехівський устав XVII ст.: кодикологічний опис пам’ятки. - C. 222-231.
 17. Дубровіна Л. А. Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини. - C. 232-251.
 18. Матяш І. Б. Український дипломатичний архів як джерело дослідження історії консульської служби. - C. 252-266.
 19. Шип Н. А. Слов’янська тематика в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 267-293.
 20. Кашеварова Н. Г. Бібліотеки України під час окупації періоду Другої світової війни (за донесеннями німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля). - C. 294-326.
 21. Фрис В. Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми. - C. 327-339.
 22. Василюк О. Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського. - C. 340-349.
 23. Зуб(Руденко) Н. М. Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 350-365.
 24. Sharipova L. Polonisation and all that, or religious identity and cultural change in Ruthenia: the Union of Lublin and the myths of "polonisation”. - C. 366-377.
 25. Ліхачова О. Є. Джерельна база дослідження наукової біографії педагога та освітянина О. І. Георгієвського (1830–1911). - C. 378-390.
 26. Гуль О. М. Діяльність фірми "Леон Ідзіковський" (книготоргівля, книго- та нотовидання, приватна публічна бібліотека). - C. 391-400.
 27. Мицик Ю. З документації київських монастирів ХVІІ–ХVІІІ ст. (26 документів з церковного, соціально-економічного, політичного та повсякденного життя Гетьманщини). - C. 401-427.
 28. Чернухін Є. К., Кульчинський О. Б. Автографи св. Ігнатія Маріупольського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 428-439.
 29. Філіпович М. А. До питання про ідеологічну політику в українській історичній науці в 1970-х роках (стенограма засідання відділу історії феодалізму Інституту історії АН УРСР стосовно рецензії О. С. Компан на видання "Історія українського мистецтва"). - C. 440-456.
 30. Мицик Ю., Тарасенко І. Ю. Літописець Видубицького монастиря початку ХVІІІ ст.. - C. 457-468.
 31. Клименко І. В. Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б. С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця. - C. 469-477.
 32. Рибачок О. М. Європейський досвід формування електронних ресурсів історико-культурної спадщини. - C. 478-487.
 33. Затока Л. П., Баляниця Н. Б., Мозгова С. Г., Суббота А. Г., Чуєнко А. І., Письменна Ю. Б. Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження. - C. 488-508.
 34. Горєва В. В., Філіпович М. А., Бондар Н. П. Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур": підсумки та перспективи. - C. 509-518.
 35. Горєва В. В. Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з’їзді слов’янських філологів (Прага, 1929 р.). - C. 519-528.