Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски)Ukrainian Russian English

Вид словникаАвториНазви публікацій
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
1       ФІЛІГРАНІ ПРИМІРНИКІВ ГЕРБАРІЯ М. СЄННІКА 1568 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ КРАКІВСЬКОГО ПАПЕРУ КІНЦЯ 60-Х РОКІВ ХVІ СТ.
1       ФІЛІГРАНОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ У КОДИКОЛОГІЇ РУКОПИСНИХ КНИГ XVII СТ. (НА ПРИКЛАДІ РУСЬКОГО ХРОНОГРАФА РЕДАКЦІЇ 1620 Р.)
1       ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       ФАМІЛЬНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ШЛЯХТИ У XVII І XVIII СТ. ТА ЗБІРКА СКОРОПАДСЬКИХ
1       ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ МАКСИМЕНКО ЯК ДОСЛІДНИК СТАРОДРУКІВ І ЗНАВЕЦЬ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ
1       ФЕНОМЕН СІГУРА ОТТОВИЧА ШМІДТА (ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ФОНД 350 (АРХІВ РОДИНИ ГОРИНОВИЧІВ) В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: ФОНДОУТВОРЮВАЧІ, СТРУКТ
1       ФОНД КОНЦЕНТРАЦІЇ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НБУВ: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ – ОПРАЦЮВАННЯ – ОРГАНІЗАЦІЯ КНИЖКОВИХ КО
1       ФОНД Н. П. БАЛЛИНА В ИНСТИТУТЕ РУКОПИСЕЙ ЦНБ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО НАН УКРАИНЫ
1       ФОНД ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА НОВИЦЬКОГО
1       ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ Д
1       ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬ
1       ФОНДИ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ НА
1       ФОНДУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ НАН УКРАЇНИ
1       ФОНОАРХИВ ЕВРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ: ИСТОРИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ФОНДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1       ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РУКОПИСНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ
1       ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ В УКРАЇНІ 1998–2003 РОКАХ І ПИТАННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО
1       ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
1       ФРАНКОМОВНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ КІНЦЯ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
1       ФРАНЦУЗЬКА КНИГА У БІБЛІОТЕКАХ ПОДВИЖНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ І КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ РОЗПОРОШЕНИХ К
Ключ: 

Правила складання запиту ?

Вкажіть необхідний "Вид словника" та оберіть пошуковий термін.
Кнопка "Далі" дозволяє перелистувати словник, починаючи з терміна, що введенний у поле "Ключ".
Терміни словника є пошуковими гіперпосиланнями, ліворуч від терміна вказано число пошукових посилань до електронного каталогу.