Головний редактор

Любов Андріївна Дубровіна

e-mail: ir@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Заступники головного

редактора

Ольга Петрівна Степченко

e-mail: irnbuv@gmail.com

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, в. о. директора Інституту рукопису НБУВ

Тетяна Володимирівна Коваль

e-mail: ktvbon@ukr.net

кандидат історичних наук, завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ

Марина Анатоліївна Філіпович

e-mail: marifil@ukr.net

 

кандидат історичних наук, завідувач відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ

Наталія Михайлівна Зубкова

e-mail: zubkova@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ

Відповідальний секретар

Оксана Степанівна Боляк

e-mail: bolyak@nbuv.gov.ua

молодший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ

Відповідальний за випуск

Тетяна Володимирівна Герасімова

e-mail: vestallka@gmail.com

молодший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ

Члени наукової ради

Олексій Семенович Онищенко

доктор філософських наук, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права, член Президії НАН України

Володимир Іванович Попик

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

Галина Іванівна Ковальчук

 

доктор історичних наук, директор Інституту книгознавства НБУВ

Катерина Вілентіївна Лобузіна

е-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

Сергій Миколайович Міщук

е-mail: s-mischuk@ukr.net

 

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Аліна Дзентьол (Польща)

доктор гуманістичних наук, директор Наукової бібліотеки Королівського замку у Варшаві

Ксенія Кабузинські (Канада)

доктор філософії в галузі літератури, завідувач відділу Центру центрально-європейських та східно-європейських бібліотечних ресурсів ім. П. Яцика і координатор слов'янських бібліотечних ресурсів при науковій бібліотеці Університету Торонто

Ріма Ціценєне (Литва)

доктор гуманітарних наук, заступник директора з наукових питань Бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук

Олаф Хаманн (Німеччина)

доктор філософії, Відділ Східної Європи Державної бібліотеки в Берліні

Члени редколегії

Геннадій Володимирович Боряк

е-mail: hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

Людмила Анатоліївна Гнатенко

e-mail: gnatenko.manus@gmail.com

 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ, старший науковий співробітник

Георгій Володимирович Папакін

е-mail: hpapakin@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Олексій Олександрович Хамрай

е-mail: khamray@nas.gov.ua

доктор філологічних наук, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського

Надія Андрівна Шип

e-mail: nadia.shyp@gmail.com

доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету

Світлана Олегівна Булатова

e-mail: irnbuv@gmail.com

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ

Олена Михайлівна Гальченко

e-mail: egalchenko21@gmail.com

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ, старший науковий співробітник

Ольга Андріївна Іванова

e-mail: ivanovao@nbuv.gov.ua

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ, старший науковий співробітник