Головний редактор

ДУБРОВІНА Любов Андріївна

E-mail: ir@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукопису НБУВ

Заступник головного редактора

БОРЯК Геннадій Володимирович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії НАН України

Відповідальний секретар

БОЛЯК Оксана Степанівна

E-mail: bolyak@nbuv.gov.ua

молодший науковий співробітник Інституту рукопису НБУВ

Члени редколегії

ПОПИК Володимир Іванович

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, генеральний директор НБУВ

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права, член Президії НАН України

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна

доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства НБУВ

МІЩУК Сергій Миколайович

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

ШИП Надія Андріївна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ПАПАКІН Георгій Володимирович

доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ЗУБКОВА Наталя Михайлівна

E-mail: zubkova@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  Інституту рукопису НБУВ

ДЗЕНТЬОЛ Аліна

(Польща)

доктор гуманістичних наук, директор Наукової бібліотеки Королівського замку у Варшаві

КАБУЗИНСЬКІ Ксенія

(Канада)

доктор філософії в галузі літератури

 

ЦІЦЄНЕНЕ Рима

(Литва)

доктор гуманітарних наук, Заступник директора з наукових питань Бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук

 

Хаманн Олаф

(Німеччина)

доктор філософії, заввідділу Східної Європи Державної бібліотеки в Берліні