Головний редактор

ДУБРОВІНА Любов Андріївна

E-mail: ir@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук,  член-кореспондент НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Заступник головного редактора

БОРЯК Геннадій Володимирович

E-mail: hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України

Відповідальний секретар

БОЛЯК Оксана Степанівна

E-mail: bolyak@nbuv.gov.ua

молодший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ

Члени наукової ради

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

E-mail: vifp@nas.gov.ua

доктор філософських наук,  академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права, член Президії НАН України

ПОПИК Володимир Іванович

E-mail: popyk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна

E-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, директор Інституту книгознавства НБУВ

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

ВОЙЦЕХІВСЬКА Ірина Нінелівна доктор історичних наук, професор кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка
   МІЩУК Сергій Миколайович

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

ДЗЕНТЬОЛ Аліна (Польща)

доктор гуманістичних наук, директор Наукової бібліотеки Королівського замку у Варшаві

КАБУЗИНСЬКІ Ксенія

(Канада)

доктор філософії в галузі літератури

ЦІЦЕНЄНЕ Ріма (Литва)

доктор гуманітарних наук, заступник директора з наукових питань Бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук

ХАМАНН Олаф

(Німеччина)

доктор філософії, Відділ Східної Європи Державної бібліотеки в Берліні

Редакційна колегія

 

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна 

E-mail: zubkova@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ
ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ
ПАПАКІН Георгій Володимирович доктор історичних наук, директор Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
ХАМРАЙ Олексій Олександрович доктор філологічних наук, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського
ШИП Надія АндріЇвна доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету