Головний редактор

ДУБРОВІНА Любов Андріївна

E-mail: dubrovina@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Заступник головного редактора

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна

E-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua

 

доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Відповідальний секретар

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна 

E-mail: zubkova@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Члени наукової ради

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

E-mail: vifp@nas.gov.ua

доктор філософських наук, академік НАН України, головний науковий співробітник НБУВ, радник Президії НАН України, Україна

ПАПАКІН Георгій Володимирович

E-mail: Papakin.G.V@nas.gov.ua

доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Україна

ШИП Надія АндріЇвна

E-mail: nadia.shyp@gmail.com

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ХАМРАЙ Олексій Олександрович

E-mail: akhamray@yahoo.com

доктор філологічних наук, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського НАН України, Україна

ПАСТУШЕНКО Олена Василівна

E-mail: pastushenko@mon.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікації, головний спеціаліст Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти та науки України, Україна

ДЗЕНТЬОЛ Аліна доктор гуманістичних наук, директор Наукової бібліотеки Королівського замку у Варшаві, Польща
ЦІЦЕНЄНЕ Ріма доктор гуманітарних наук, заступник директора з наукових питань Бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук, Литва
ХАМАНН Олаф

доктор філософії, Відділ Східної Європи Державної бібліотеки в Берліні, Німеччина

Редакційна колегія

 

БЕЗДРАБКО Валентина Василівна

E-mail: valentbez@gmail.com

доктор історичних наук, професор, директор Інституту державного управління  Київського національного університету культури і мистецтв, Україна

БОРЯК Геннадій Володимирович

E-mail: hboriak@gmail.com

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, Україна

БУРЯК Лариса Іванівна

E-mail: buriak@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, Україна

ВЕРЕТЕННІКОВА Наталія В’ячеславівна

Е-mail: nataver19@gmail.com

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна

E-mail: gnatenko@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

доктор наук із соціальних комунікацій, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ПОПИК Володимир Іванович

E-mail: popyk@nbuv.gov.ua

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна

E-mail: yaremenko@nbuv.gov.ua

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ДУМАНОВСЬКИЙ Ярослав

(Jarosław Dumanowski)

E-mail: jd@umk.pl

габілітований доктор, професор модерної історії Університету Миколая Коперніка в Торуні (Польща), член наукової ради Європейського інституту історії і культури харчування (IEHCA)

НАРБУТЕНЕ Дайва 

E-mail: biblioteka@mal.lt

доктор філософії (гуманітарні науки), завідувачка відділу рідкісних видань Бібліотеки Литовської академії наук ім. Врублевських, Литва

ТЕМЧИНАС Сергеюс

(Sergejus Temсinas),

E-mail: sergeuj s.temcinas@flf.vu.lt

габілітований доктор гуманітарних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту литовської мови, Литва

ЧЕНЦОВА Віра Георгіївна

E-mail: graougraou@hotmail.com

кандидат історичних наук, асоційований співробітник UMR 8167 «Восток и Средиземноморье / Византийский мир» Париж, Франція

ШАРІПОВА Людмила Вікторівна

E-mail: Liudmyla.Sharipova@nottingham.ac.uk

 

доктор філософії, асистований професор, Департамент історії, Школа гуманітарних наук, Ноттінгемський університет (Велика Британія)