Редакція журналу дбає про дотримання принципів академічної доброчесності, і за результатами рецензування рукопису має право відмовити авторові у публікації, якщо у тексті рукопису буде виявлено:
- плагіат (оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження; дослівне цитування опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; використання ілюстративного матеріалу без посилання на джерело; використання без офіційного дозволу даних і матеріалів, правовласники яких забороняють їх публікацію без спеціального узгодження);
- самоплагіат (відтворення без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів);
- компіляцію, надмірне цитування без належного аналізу джерел інформації, якщо обсяг такого текстового запозичення не обґрунтований метою та завданнями статті;
- некоректні посилання на джерела або неповний склад їх бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;
- фальсифікацію даних і результатів дослідження.

Для перевірки на плагіат використовується програма Unicheck.