Назва

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Рік заснування

Видається з 1993 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

Проблематика

- висвітлення різних аспектів вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних і архівних фондів з метою реконструкції історії книжкової культури України;
- репрезентація наукових досліджень зі спеціальних історичних дисциплін, публікація документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії);
- дослідження проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних та книжкових фондів;
- розкриття питань створення автоматизованих технологій обробки, описування рукописів та книг і використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі

Мови видання

українська, англійська, польська, російська

Періодичність

1 раз на рік

Реєстрація у ДАК України

 

Згідно постанови Президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05.1

 

Спеціальність ДАК України

Історичні науки

Статистика

У випуску 20, що вийшов у 2016 році, було опубліковано 30 наукових та 3 оглядові статті.

У випуску 21, що вийшов у 2017 році, було опубліковано 21 наукову та 17 оглядових статтей.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;
- високі вимоги до якості наукових досліджень;
- політика рецензування статей;
- суворе дотримання авторських прав

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за 2-3 дні виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на рецензування. Передбачено редакційне та зовнішнє рецензування статей. Рішення рецензентів приймається протягом 2-3 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис передається на переддрукарське опрацювання, яке здійснюється протягом 7-10 днів.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія видання у "Науковій періодиці України"