Назва

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Рік заснування

Видається з 1993 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

Проблематика

- висвітлення різних аспектів вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних і архівних фондів з метою реконструкції історії книжкової культури України;
- репрезентація наукових досліджень зі спеціальних історичних дисциплін, публікація документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії);
- дослідження проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних та книжкових фондів;
- розкриття питань створення автоматизованих технологій обробки, описування рукописів та книг і використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі

Мови видання

українська, англійська, польська, російська

Періодичність

1 раз на рік

Видання індексується Google Scholar
Україніка наукова Видання представлено у реферативній базі даних "Україніка наукова"

Реєстрація у ДАК України

Згідно постанови Президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05.1

Спеціальність ДАК України

Історичні науки

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;
- високі вимоги до якості наукових досліджень;
- політика рецензування статей;
- суворе дотримання авторських прав

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за 2-3 дні виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на рецензування. Рішення рецензентів приймається протягом 2-3 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис передається на переддрукарське опрацювання, яке здійснюється протягом 7-10 днів.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія видання у "Науковій періодиці України"