Назва

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Рік заснування

Видається з 1993 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

Проблематика

- висвітлення різних аспектів вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних і архівних фондів з метою реконструкції історії книжкової культури України та світу;
- репрезентація наукових досліджень зі спеціальних історичних дисциплін, публікація документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії);
- дослідження проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних та книжкових фондів;
- розкриття питань створення автоматизованих технологій обробки, описування рукописів та книг і використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі

Мови видання

українська, англійська, польська.

Періодичність

4 рази на рік

Реєстрація у ДАК України

Згідно з постановою Президії ДАК України від 10.02.2010 № 1-05.1

Спеціальність ДАК України

Історичні науки

Місія та призначення

Призначення наукового журналу «Рукописна та книжкова спадщина України» полягає в залученні до наукового та суспільного обігу нових документальних джерел з історії України та світу, теоретичних та практичних досліджень із проблем археографії, книгознавства, кодикології та кодикографії, бібліотеко- та архівознавства, інноваційних технологій у бібліотечній та архівній справі. Представлені в журналі публікації документів є джерельною базою подальших наукових студій з історії, філології, культурології.

Цілі та задачі

Метою та завданням наукового журналу є публікація актуальних за тематикою, теоретичних чи практичних за змістом, новітніх за значенням статей та публікацій документів. До видання приймаються матеріали, що пройшли процедуру внутрішнього рецензування на предмет їхнього наукового рівня та відповідності до проблематики видання. «Рукописна та книжкова спадщина України» є відкритим виданням, яке запрошує до співпраці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців-фахівців. Гуманітарна спрямованість наукового журналу дає змогу для оприлюднення в ньому досліджень з історії, філології, мистецтвознавства, бібліотечної та архівної справи, зберігання та реставрації документів, інноваційних інформаційних технологій. Високу якість наукового журналу забезпечує фаховий склад авторів та вимогливість редакційної колегії й рецензентів до наукової новизни й актуальності запропонованих до публікації студій. Видання є інформаційним полем для ведення наукових фахових дискусій із профільних наукових галузей.

Статистика

У випуску 18, що вийшов у 2014 році, було опубліковано 36 наукових та 7 оглядових статтей.

У випуску 19, що вийшов у 2015 році, було опубліковано 25 наукових та 9 оглядових статтей.

У випуску 20, що вийшов у 2016 році, було опубліковано 30 наукових та 3 оглядові статті.

У випуску 21, що вийшов у 2017 році, було опубліковано 21 наукову та 17 оглядових статтей.

У випуску 22, що вийшов у 2018 році, було опубліковано 33 наукові та 1 оглядова статті.

У випуску 23, що вийшов у 2019 році, було опубліковано 13 наукових та 6 оглядових статей.

У випуску 24, що вийшов у 2019 році, було опубліковано 10 наукових та 5 оглядових статей.

У випуску 25, що вийшов у 2020 році, було опубліковано 15 наукових та 6 оглядових статей.

У випуску 26, що вийшов у 2020 році, було опубліковано 16 наукових та 7 оглядових статей.

У випуску 27, що вийшов у 2021 році, було опубліковано 19 наукових та 6 оглядових статей.

У випуску 28, що вийшов у 2021 році, було опубліковано 17 наукових та 5 оглядових статей.

У випуску 29, що вийшов у 2022 році, було опубліковано 18 наукових та 5 оглядових статей.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;

- високі вимоги до якості наукових досліджень;

- політика рецензування статей;

- суворе дотримання авторських прав

- за авторами зберігаються авторські права та повні права на публікацію без обмежень

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за 2-3 дні виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на рецензування. Передбачено редакційне рецензування статей. Рішення рецензентів приймається протягом 2-3 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис передається на переддрукарське опрацювання, яке здійснюється протягом 7-10 днів.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія видання у "Науковій періодиці України"