Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Муссель-Драгомирецька, С. О.
Актуальні питання удосконалення електронних каталогів Інституту рукопису в середовищі САБ "ІРБІС64” [Текст] / С. О. Муссель-Драгомирецька // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.459-466
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
система автоматизації бібліотек «ІРБІС64», бази даних, IMAGE-каталог, електронні каталоги, колекційні фонди.. Library Automation System “IRBIS64” database, IMAGEcatalog, electronic catalogs, collections funds.
Аннотация: Проаналізовано сучасний стан системи автоматизації бібліотек «ІРБІС64», упровадженої в Інституті рукопису НБУВ для укладання електронних каталогів фондів, висвітлено проблемні питання цієї роботи, зокрема стосовно потреби в удосконаленні сканованого карткового каталогу, запропоновані шляхи їхнього вирішення.^uThe present day condition of library automation system “IRBIS64”, launched at the Institute of Manuscript of VNLU for making electronic catalogs of its funds was analyzed, the task groups of questions in this work were highlighted, particularly the need to improve the scanned card catalog, the ways of their solution were proposed.
Файл:  rks_2012_16_31.pdf - 0