Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Якобчук, С. О.
Листування Ф. П. Матушевського з М. С. Грушевським (1896–1911 рр.) як історичне джерело [Текст] / С. О. Якобчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.368–381
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Здійснено джерелознавчий аналіз комплексу листів Ф.П. Матушевського до М.С. Грушевського. Визначено інформаційну цінність та значення цих кореспонденцій.. The source analysis was carried out for the complex of letters of F. P. Matushevsky to M. S. Hrushevsky. The significance and informational value of the correspondence is observed.
Файл:  rks_2009_13_26.pdf - 0