Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Лобузіна, К. В.
Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" [Текст] / К. В. Лобузіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.273-284
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
історико-культурні фонди, комплексні інформаційні сервіси, бібліотечні каталоги і бази даних, електронні колекції, електронні виставки.. historical and cultural collections, integrated informational services, library catalogues and databases, digital collections, electronic exhibitions.
Аннотация: Розглянуто технологічні підходи та науково-методичні засади формування комплексного онлайнового ресурсу «Історико-культурні фонди», на якому комплексно представлена інформація про структуру спеціалізованих підрозділів, наукових співробітників та їхніх публікації, напрями науково-дослідної та науково-методичної роботи, фонди, специфіку роботи читальних залів та послуги користувачам, інформаційні ресурси (онлайнові каталоги і бази даних, електронні колекції і виставки). На сторінках інформаційного ресурсу також надано доступ до імідж-каталогів (скановані каталожні картки) спеціалізованих підрозділів, подано інформацію про архівні фонди НБУВ (рукописний фонд і архів Національної академії наук України).^UThis publication deals with the technological approaches and scientific principles of creation of an integrated online resource “Historical and Cultural Collections” that provides information on the structure of specialized departments, researchers and their publications, areas of research and methodological work, collections, the rules of the reading rooms and the services rendered to users, informational resources (online catalogues and databases, digital collections and exhibitions), news. The pages of the informational resource provide access to the image-directories (scanned catalogue cards) of the specialized departments and contain information on the archival collections of the VNLU (manuscript collecion and Archives of the National Academy of Sciences of Ukraine).
Файл:  rks_2012_15_20.pdf - 0