Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Герасімова, Т. В.
Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / Т. В. Герасімова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С.69-75
Шифр журнала: Ж68592/2015/19

Кл.слова (ненормированные):
Інститут рукопису НБУВ, М. А. Шудря, Т. Г. Шевченко, особовий архівний фонд, Шевченкіана, пошукова журналістика. Institute of Manuscript of VNLU, M. A. Shudria, T. H. Shevchenko, personal archival fond, Shevchenko Studies, research journalism. Институт рукописи НБУВ, Н. А. Шудря, Т. Г. Шевченко, личный архивный фонд, Шевченкиана, исследовательская журналистика
Аннотация: Розглянуто Шевченкіану, сформовану з наукових та творчих матеріалів з особового архівного фонду М. А. Шудрі. Особливу увагу зосереджено на документах, що доповнюють дослідження родоводу та життєпису Т. Г. Шевченка, зокрема представлено генеалогічні таблиці роду Шевченків, укладені М. А. Шудрею, визначено джерелознавче наповнення його повісті "Верховіть черещатго дуба", проаналізовано публіцистику М. А. Шудрі, присвячену шевченківським місцям України^UIn the paper the author analyzes Shevchenkian documents deposited in the personal archival fond of a Ukrainian journalist Mykola Shudria, which comprises the fond 299 of the Institute of Manuscript of VNLU. These documents represent both Mykola Shudria’s Shevchenko research heritage and his collection of Shevchenkian studies of other investigators. The article revealed that Mykola Shudria’s attention in Shevchenko Studies had mostly been centered on Kobzar’s biography and origin, Ukrainian areas associated with the personality of Taras Shevchenko, his poems and paintings. The most prominent works of Mykola Shudria reviewed in the article are a novel "The head of the pedunculate oak" revealing Taras Shevchenko’s genealogy and his Shevchenkian publicistic writings^RВ статье проанализирован комплекс шевченковедческих документов из личного архивного фонда украинского журналиста Николая Шудри (ф. 299), хранящегося в Институте рукописи НБУВ. Документы отображают как собственное наследие Николая Шудри в области шевченковедения, так и коллекцию шевченковедческих трудов других авторов. Показано, что исследования Николая Шудри касались преимущественно биографии и генеалогии Кобзаря, мест в Украине, связанных с личностью Тараса Шевченко, его поэтическими и живописными произведениями. Наиболее известными работами Николая Шудри, представленными в статье, являются повесть "Верхушка черешчатого дуба" и публицистика, посвящённая Тарасу Шевченку
Файл:  rks_2015_19_8.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Герасимова Т. В.