Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (1994, Вип. 2)Ukrainian Russian English

1994
Вип. 2

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 1994. - Вип. 2

Збірник складається з всебічних наукових досліджень рукописних та книжкових фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, що відтворюють основні напрями використання унікальних бібліотечних зібрань, які є історико-культурним надбанням України. Більшість публікацій присвячена вивченню змісту та історії фондів – це, зокрема, матеріали про раритетні видання з історії України, палеотипи бібліотеки Київської духовної академії, перекладні конфесійні пам’ятки староукраїнської писемності тощо. Значна увага приділяється оглядам та описам рукописних фондів, які нещодавно були опрацьовані або зовсім не були у науковому обігу. Дослідників української культури та широкий читацький загал зацікавлять публікації маловідомих документів. У збірнику започатковано нову рубрику “Наші колеги за рубежем”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Чепіга І. П. Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики. - C. 3–7.
 2. Лабинцев Ю. А. Два "спірних” твори Максима Грека у виданні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.). - C. 8–12.
 3. Пуцько В. Г. Київські мініатюри Кодексу Гертруди. - C. 13–21.
 4. Корній Л. П., Дубровіна Л. А. Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні. - C. 22–30.
 5. Гальченко О. М. Унікальна оправа рукописної книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису. - C. 31–41.
 6. Ульяновський В. І. Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича. - C. 42–62.
 7. Ясиновський Ю. П. Соціальна функція українських нотних Ірмолоїв. - C. 63–72.
 8. Горобець В. Й. Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції актових джерел XVIII ст.. - C. 73–77.
 9. Корній Л. П. Деякі зв’язки української шкільної драми з культовою гімнографією. - C. 78–84.
 10. Василенко В. М. Киевские источники рукописных материалов Ю. И. Крашевского. - C. 85–96.
 11. Зубкова Н. М. Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду). - C. 97–105.
 12. Сергєєва І. А., Горшихіна О. Ю. Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів. - C. 106–115.
 13. Торбаков І. Б. Палеотипы библиотеки Киевской духовной академии (из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины). - C. 116–125.
 14. Белічко Н. Ю. Раритетні видання з історії України (альбом Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша "З української старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами українських народних пісень). - C. 126–135.
 15. Булатова С. О. Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia). - C. 136–141.
 16. Зубкова Н. М., Гайкалов О. Є. Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова. - C. 142–146.
 17. Крижанівська Л. О. Особистий архівний фонд М. М. Бережкова. - C. 147–155.
 18. Лисоченко І. Д. Огляд архіву П. М. Попова. - C. 156–168.
 19. Степченко О. П. Архів письменника К.Р. Анищенка (1885–1929). - C. 169-173.
 20. Чернухін Є. К. Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису. - C. 174-188.
 21. Дубровіна Л. А. "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС. - C. 189-209.
 22. Кіржаєв С. М. З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-Карого до дітей. - C. 210-225.
 23. Воронкова Т. І. В. С. Короткевич та О. А. Назаревський: листування. - C. 226-235.
 24. Гнатенко Л. А. Костомаровський список Азбучної молитви. - C. 236-243.
 25. Пендзей Л. Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету. - C. 244-247.
 26. Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція Дослідного центру історії імміграції: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи. - C. 248-256.