Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (1996, Вип. 3)Ukrainian Russian English

1996
Вип. 3

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 1996. - Вип. 3

До збірника включені статті, в яких досліджуються фонди Інституту рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, пов’язані з історією, наукою та культурою нашої держави. Це, зокрема, матеріали, присвячені питанням з історії релігії та мовознавства, проблемам етно-соціальних меншинств та культурно-освітніх закладів України, мемуари видатних українських громадських та культурних діячів. Ознайомлення дослідників та широкого загалу з цими матеріалами дасть змогу глибше зрозуміти світоглядні традиції наших предків та доповнити вивчення україніки новими змістовними і виваженими фактами. Основною метою збірника є популяризація рукописного спадку України, що зберігається в Інституті рукописів ЦНБ. Тому збірник містить розділ, повністю присвячений описам особових (фонди М. П. Балліна, П. Т. Долини, О. П. Новицького, О. Т. Дзбановського й ін.) та колекційних (рукописна частина бібліотеки останнього польського короля Станіслава Понятовського, колекція офортів Л.М. Жемчужникова) фондів. Приділяючи належну увагу теорії та практиці, збірник вміщує статті про документальні ресурси національної та державної спадщини України, проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії тощо. Матеріали, що мають прикладне значення, подані у розділі “Публікація документів”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Боряк Г. В. Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять). - C. 3-21.
 2. Голобуцький П. В. Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії. - C. 22-31.
 3. Півторак Г. П. Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов. - C. 32-38.
 4. Гнатенко Л. А. Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст.. - C. 39-57.
 5. Горенко Л. І. Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні. - C. 58-67.
 6. Сергеева И. А., Горшихина О. Ю. Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины). - C. 68-83.
 7. Шаріпова Л. В. Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту. - C. 84-105.
 8. Таланчук О. Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії). - C. 106-110.
 9. Василенко В. Н. Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида. - C. 111-120.
 10. Булатова С. О. Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины. - C. 121-137.
 11. Юхимець Г. М. Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України. - C. 138-151.
 12. Киржаев С. Н. Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины. - C. 152-171.
 13. Сажин А. Е. Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини. - C. 172-174.
 14. Терещенко К. П. Фонд Олексія Петровича Новицького. - C. 175-180.
 15. Воронкова Т. І. Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938). - C. 181-191.
 16. Волкова Т. Ф. Усть-Цилемский список повести о табаке. - C. 192-212.
 17. Матяш І. Б. "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду). - C. 213-220.
 18. Степченко О. П. З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.). - C. 221-231.
 19. Новикова Г. М. Микодеструкция произведений графики. - C. 232-238.
 20. Дубровіна Л. А. Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.). - C. 239-244.