Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2003, Вип. 8)Ukrainian Russian English

2003
Вип. 8

Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2003. - Вип. 8

Залучаючи до наукового обігу нові джерелознавчі матеріали, що знаходяться в Інституті рукопису НБУВ, автори висвітлюють зміст та склад фондів Інституту, зокрема, фамільні архіви лівобережної шляхти ХVII–ХVІІІ ст., польського шляхетського роду Болсуновських, особовий фонд історика та археолога В. Данилевського та ін. Об’єктом досліджень стали мовознавчі розвідки про характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках ХVІ ст., структуру, оформлення та текстовий аналіз півчих богослужбових книг, мову нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст., її текстові та граматичні особливості. У нагоді фахівцям стануть студії про українську книжкову графіку, про розвиток нумізматичних досліджень наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., про кооперативно-просвітницьку діяльність М. Балліна тощо. Уперше запропоновані читачеві публікації документів, зокрема, епістолярії письменника Д. Мордовця та громадського діяча, мецената Є. Чикаленка, письменника І. Сенченка і літературознавця В. Півторадні, невідомі документи про діяльність фундатора відділу україніки НБУВ П. Я. Стебницького. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Зміст:
 1. Бовгиря А. М. Рукописні збірники Василя Ломиковського "Припасы для Малороссийской истории". - C. 3-27.
 2. Папакін Г. В. Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських. - C. 28-57.
 3. Винокурова Ф. А. Особові архівні фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1944 рр.. - C. 58–70.
 4. Іванова О. А., Дубровіна Л. А. Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 71–79.
 5. Чернухін Є. К. Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.). - C. 80–94.
 6. Іванова О. А. Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 95–103.
 7. Михальський І. С. Публіцистичні твори українських есерів початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії українських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка). - C. 104–112.
 8. Булатова С. О. Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 113–125.
 9. Белічко Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст.. - C. 126–141.
 10. Ковальчук К. В. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна. - C. 142–149.
 11. Девільє М. А. Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого. - C. 150–174.
 12. Міщук Г. А. Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича. - C. 175–184.
 13. Міщук С. М., Стоян Т. А. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд). - C. 185–189.
 14. Миронець Н. Р. Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії. - C. 190–200.
 15. Дениско Л. М. Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попельницького. - C. 201–207.
 16. Бугаєва О. В. Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича. - C. 208–215.
 17. Лисенко Л. В. Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять. - C. 216–224.
 18. Гнатюк М. М. Шляхами пам’яті (листування Івана Сенченка та Олени Компан із Василем Півторадні). - C. 225–254.
 19. Старовойтенко І. М. Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.). - C. 255–272.
 20. Дубровіна Л. А., Степченко О. П. Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького. - C. 273–283.