Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
...
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Погрібний, А. Г.
Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) [Текст] / А. Г. Погрібний // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С.70–83
Шифр журнала: Ж68592/1993/1

Файл:  rks_1993_1_6.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Банчик, Н. Я.
Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) [Текст] / Н. Я. Банчик // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С.104–110
Шифр журнала: Ж68592/1993/1

Файл:  rks_1993_1_9.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Гнатенко, Л. А.
Костомаровський список Азбучної молитви [Текст] / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1994. - Вип. 2. - С.236-243
Шифр журнала: Ж68592/1994/2

Файл:  rks_1994_2_24.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Стоян, Ф. В.
Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах [Текст] / Ф. В. Стоян, Є. І. Франчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.64-87
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_5.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Франчук, Є. І.
5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Андрушко, В. А.
Ареопагитики в средневековой греко-славянской и западноевропейской традиции [Текст] / В. А. Андрушко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.128-138
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_11.pdf - 0 6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Чернухін, Є. К.
Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) [Текст] / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. - С.80–94
Шифр журнала: Ж68592/2003/8

Файл:  rks_2003_8_5.pdf - 0 7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Діденко, Л. М.
Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею [Текст] / Л. М. Діденко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2004. - Вип. 9. - С.88–111
Шифр журнала: Ж68592/2004/9

Файл:  rks_2004_9_8.pdf - 0 8.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Горобець, В. Й.
Мова староукраїнських календарів і календарна поезія XVII–XVIII ст [Текст] / В. Й. Горобець // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.25–33
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_3.pdf - 0 9.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Мацібора, Н . Г.
Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини [Текст] / Н . Г. Мацібора // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.418–420
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_35.pdf - 0 10.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Чекмарьова, Л. О.
Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень [Текст] / Л. О. Чекмарьова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 11. - С.300–313
Шифр журнала: Ж68592/2007/11

Файл:  rks_2007_11_22.pdf - 0 11.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В.
Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. [Текст] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.135-141
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_37.pdf - 0 12.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Кириченко, Р. С.
Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / Р. С. Кириченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.191–202
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_16.pdf - 0 13.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Трегуб, Л. М.
Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) [Текст] / Л. М. Трегуб // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.391–399
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_31.pdf - 0 14.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Батанова, Т. О.
Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с. [Текст] / Т. О. Батанова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.425–428
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_34.pdf - 0 15.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ковальчук, В. М.
Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників [Текст] / В. М. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.344–354
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Здійснено спробу реконструкції біобібліографічної спадщини М.П. Балліна. Встановлено основні бібліографічні джерела, які висвітлюють наукову біографію діяча та його участь у бібліотечній, видавничій, книготорговельній діяльності та культурно-просвітницькому русі в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. . In the given article a reconstruction of the bibliographic heritage of M. P. Ballin is attempted. The author defines the principal bibliographical sources that provide information on his scientific career and his participation in the library, publishing, book-selling and educational activities in Ukraine in the 2nd half of the 19th - beginning of the 20th century.
Файл:  rks_2009_13_23.pdf - 0 16.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Захарова, Н. Б.
Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави [Текст] / Н. Б. Захарова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
національна бібліотека, культурно-масова робота, культурно-просвітницька діяльність, культурно-просвітницька функція, виставкова діяльність. national library, cultural activities, educational activities, educational function, exhibitional activities
Аннотация: Охарактеризовано період 1919 - 1940 рр., зокрема йдеться про створення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та особливості її культурно-просвітницької діяльності в цей час.^UIn the paper a thorough characterization of the period of 1919 – 1940 is given; special attention is paid to the foundation of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine and the particulars of its cultural and educational activities during the period.
Файл:  rks_2010_14_26.pdf - 0 17.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Коваленко, С. М.
Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві(вересень 1907 - червень 1914 р. ) [Текст] / С. М. Коваленко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.64-73
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
товариство ім. Я.А. Коменського, садок «Стромовка», чеська школа, чеський театр, чеська бібліотека.. the Komenskiy society, the «Stromovka» garden, Czech school, Czech theatre, Czech library.
Аннотация: Висвітлено історію створення та діяльність Чеського товариства ім. Я.А. Коменського у м. Києві.^uIn the article hte author gives the history of foundation and activities of the Czech Komenskiy society in Kyiv.
Файл:  rks_2012_15_4.pdf - 0 18.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Лобузіна, К. В.
Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" [Текст] / К. В. Лобузіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.273-284
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
історико-культурні фонди, комплексні інформаційні сервіси, бібліотечні каталоги і бази даних, електронні колекції, електронні виставки.. historical and cultural collections, integrated informational services, library catalogues and databases, digital collections, electronic exhibitions.
Аннотация: Розглянуто технологічні підходи та науково-методичні засади формування комплексного онлайнового ресурсу «Історико-культурні фонди», на якому комплексно представлена інформація про структуру спеціалізованих підрозділів, наукових співробітників та їхніх публікації, напрями науково-дослідної та науково-методичної роботи, фонди, специфіку роботи читальних залів та послуги користувачам, інформаційні ресурси (онлайнові каталоги і бази даних, електронні колекції і виставки). На сторінках інформаційного ресурсу також надано доступ до імідж-каталогів (скановані каталожні картки) спеціалізованих підрозділів, подано інформацію про архівні фонди НБУВ (рукописний фонд і архів Національної академії наук України).^UThis publication deals with the technological approaches and scientific principles of creation of an integrated online resource “Historical and Cultural Collections” that provides information on the structure of specialized departments, researchers and their publications, areas of research and methodological work, collections, the rules of the reading rooms and the services rendered to users, informational resources (online catalogues and databases, digital collections and exhibitions), news. The pages of the informational resource provide access to the image-directories (scanned catalogue cards) of the specialized departments and contain information on the archival collections of the VNLU (manuscript collecion and Archives of the National Academy of Sciences of Ukraine).
Файл:  rks_2012_15_20.pdf - 0 19.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Губко, Г. С.
Праці М. В. Ломоносова у книжковій культурі та науці XVIII ст. [Текст] / Г. С. Губко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.80-93
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
М.В. Ломоносов, книжкова культура, конволют, алігат, друкарські прикраси, оправа, гравюра, поезія, граматика, металургія, фізика, хімія, астрономія.. M.V. Lomonosov, book culture, konvolyut, alihat, typographical ornaments, frames, engraving, poetry, grammar, metallurgy, physics, chemistry, astronomy.
Аннотация: Присвячено працям відомого вченого, дослідника, поета, поборника розвитку просвіти та економіки Михайла Васильовича Ломоносова. Розглянуто основні напрями наукової діяльності вченого, охарактеризовано його фундаментальні праці за примірниками, що зберігаються у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Прослідковано художні та видавничі особливості видань праць Ломоносова, які характеризують книжкову культуру XVIII ст.^uThe article is devoted to the works of renowned scholar, researcher, poet, advocate of education and the economy Mikhail Vasilyevich Lomonosov. The main directions of scientific research scientist, described his fundamental work on the copies that are stored in the department of old and rare books Vernadsky. Observed in art and publishing features of media works Lomonosov characterizing book culture of the XVIII century.
Файл:  rks_2012_16_6.pdf - 0 20.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Добровольська, В. В.
Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою [Текст] / В. В. Добровольська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.439-445
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
керування документацією, стратегічне планування, реалізація стратегічного плану, інформаційні технології, органи управління культурою, комунікації у сфері культури.. document management, strategic development, realization of the strategic project, information technologies, organs of the culture administration, communications in the field of the culture .
Аннотация: Запропоновано стратегічний план переходу від діловодства до керування документацією та розглянуті можливості його реалізації в умовах освоєння інформаційних технологій^uThe strategic project and the examined possibilities of their realization in the conditions of the mastering of the information technologies are represented in the article.
Файл:  rks_2012_16_29.pdf - 0
...