Національна академія наук України

«Рукописна та книжкова спадщина України» [Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni] – серія наукових праць, що презентують  археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Серію започатковано в 1993 році Інститутом рукопису НБУВ. Головний редактор – член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна. Видається 1 раз на рік, на сьогодні вийшло вже 20 випусків збірника, в 2017 р. готується до видання двадцять перший. До друку приймаються статті українською, російською, польською та англійською мовами.

У виданні публікуються дослідження змісту та історії фондів, документальних комплексів, окремих рукописів та книжок, публікації невідомих або маловідомих документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення), статті з проблем зберігання та обліку рукописів, а також з питань створення автоматизованих технологій обробки, описування та використання рукописів і книг.

Переважна більшість матеріалів присвячена вивченню книг та рукописних документів, пов’язаних з історією України, й охоплює джерела, різноманітні за хронологією, змістом, характером та складом, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Не оминаються увагою також дослідження російських, східних та західноєвропейських джерел.

Одними з пріоритетних є огляди архівних фондів з метою залучення їх у науковий обіг. У зв’язку з актуальністю проблеми збереження рукописних та книжкових фондів, зокрема їхнього фізичного стану та створення сприятливих умов для зберігання унікальних бібліотечних і архівних документів, подаються дослідження проблем їх реставрації та консервації. У статтях серії також відображаються питання автоматизації та підвищення загального рівня інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі.

Серед авторів серії вчені: C. Булатова, О. Гальченко, Л. Гнатенко, П. Голобуцький, Л. Дубровіна, О. Іванова, Г. Ковальчук, Л. Корній, Ю. Лабинцев, К. Лобузіна, І. Матяш, Л. Муха, Ю. Мицик, B. Плачинда, О. Погрібний, І. Сергєєва, С. Сохань, С. Старовойт, О. Степченко, В. Ульяновський, І. Чепіга, Є. Чернухін, Н. Шип, Л. Яременко, Ю. Ясіновський та ін.

Серія розрахована на фахівців – істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів та широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.