«Рукописна та книжкова спадщина України» – серія наукових праць з археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Започаткована в 1993 році на базі Інституту рукопису НБУВ. Головний редактор – член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна. Видається 1 раз на рік, на сьогодні вийшло вже 18 випусків збірника, в 2015 р. готується до видання дев’ятнадцятий. До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Структура видання складається зі спеціальних досліджень змісту та історії фондів, документальних комплексів, окремих рукописів та книжок, публікацій нових або маловикористовуваних документів, науково-довідкових та науково-інформаційних матеріалів (оглядів фондів, археографічних та бібліографічних описів, покажчиків, повідомлень), статей з проблем зберігання та обліку рукописів, а також з питань створення автоматизованих технологій обробки, описування та використання рукописів і книг. Переважна більшість матеріалів присвячена вивченню книг та рукописних документів, пов’язаних з історією України, й охоплює джерела, різноманітні за хронологією, змістом, характером та складом, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Не оминаються увагою також дослідження російських, східних та західноєвропейських джерел. Одними з пріоритетних є огляди архівних фондів з метою залучення їх у науковий обіг. У зв’язку з актуальністю проблеми збереження рукописних та книжкових фондів, зокрема, їхнього фізичного стану та створення сприятливих умов для зберігання унікальних бібліотечних і архівних документів, подаються дослідження проблем їх реставрації та консервації. У статтях серії також відображаються питання автоматизації та підвищення загального рівня інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі. Серед авторів серії вчені: C. Булатова, О. Гальченко, Л. Гнатенко, П. Голобуцький, Л. Дубровіна, О. Іванова, Г. Ковальчук, Л. Корній, Ю. Лабинцев, К. Лобузіна, І. Матяш, Л. Муха, B. лачинда, О. Погрібний, І. Сергєєва, С. Сохань, С. Старовойт, О. Степченко, В. Ульяновський, І. Чепіга, Є. Чернухін, Н. Шип, Л. Яременко, Ю. Ясіновський та ін. Серія розрахована на фахівців – істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів та широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.