Поточний випуск


«Рукописна та книжкова спадщина України» – серія наукових праць, що презентують  археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Серію започатковано в 1993 році Інститутом рукопису НБУВ. Головний редактор – член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна. Видається 1 раз на рік, на сьогодні вийшло вже 20 випусків збірника, в 2017 р. готується до видання двадцять перший. До друку приймаються статті українською, російською, польською та англійською мовами.

У виданні публікуються дослідження змісту та історії фондів, документальних комплексів, окремих рукописів та книжок, публікації невідомих або маловідомих документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення), статті з проблем зберігання та обліку рукописів, а також з питань створення автоматизованих технологій обробки, описування та використання рукописів і книг.

Переважна більшість матеріалів присвячена вивченню книг та рукописних документів, пов’язаних з історією України, й охоплює джерела, різноманітні за хронологією, змістом, характером та складом, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Не оминаються увагою також дослідження російських, східних та західноєвропейських джерел.

Одними з пріоритетних є огляди архівних фондів з метою залучення їх у науковий обіг. У зв’язку з актуальністю проблеми збереження рукописних та книжкових фондів, зокрема їхнього фізичного стану та створення сприятливих умов для зберігання унікальних бібліотечних і архівних документів, подаються дослідження проблем їх реставрації та консервації. У статтях серії також відображаються питання автоматизації та підвищення загального рівня інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі.

Серед авторів серії вчені: C. Булатова, О. Гальченко, Л. Гнатенко, П. Голобуцький, Л. Дубровіна, О. Іванова, Г. Ковальчук, Л. Корній, Ю. Лабинцев, К. Лобузіна, І. Матяш, Л. Муха, Ю. Мицик, B. Плачинда, О. Погрібний, І. Сергєєва, С. Сохань, С. Старовойт, О. Степченко, В. Ульяновський, І. Чепіга, Є. Чернухін, Н. Шип, Л. Яременко, Ю. Ясіновський та ін.

Серія розрахована на фахівців – істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів та широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


Збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його з обов`язковим зазначенням авторства.